Aktuelno
U Federaciji BiH na dan 31. 12. 2016. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, što je za dvije banke manje nego na kraju 2015. godine, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH (skraćeno FBA).

U bankama je zadnjeg dana 2016. godine bilo zaposleno ukupno 6.615 osoba, što je za jedan posto ili za 68 uposlenih manje nego na kraju prethodne godine.

Bilansna suma (aktiva) bankarskog sektora na kraju 2016. godine iznosila je 18,4 milijarde KM, što je za 7,1 posto ili 1,2 milijarde KM više nego na kraju 2015. godine.

Banka Aktiva Krediti Depoziti Rezultat
ASA banka Sarajevo 410.118 274.441 326.156 1.826
Addiko Bank Sarajevo 847.633 554.145 602.771 -37.629
BOR banka Sarajevo 350.258 260.907 234.676 2.321
Bosna Bank International Sarajevo 818.543 538.147 553.283 6.358
Intesa Sanpaolo banka Sarajevo 1.790.302 1.277.155 1.304.552 27.098
KIB banka Velika Kladuša 92.674 50.339 64.631 1.422
NLB banka Sarajevo 979.661 688.288 806.237 10.513
ProCredit Bank Sarajevo 372.031 310.518 237.871 -876
Raiffeisen Bank Sarajevo 3.950.664 2.309.696 3.198.724 52.529
Sberbank Sarajevo 1.162.534 965.377 907.777 8.193
Sparkasse Bank BiH Sarajevo 1.189.896 928.220 962.586 18.685
Union banka Sarajevo 520.387 157.221 451.115 397
UniCredit banka Mostar 4.730.987 3.078.263 3.745.498 81.527
Vakufska banka Sarajevo 316.943 216.344 273.958 688
ZiraatBank Sarajevo 850.403 661.167 506.439 196
Ukupno 18.382.034 12.270.228 14.176.274 173.24

Napomena: Podaci u tabeli su iskazani u hiljadama KM (000 KM).

Prema konačnim nerevidiranim podacima iz finansijskih izvještaja koji prikazuju uspješnost poslovanja banaka za 2016. godinu, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH ostvaren je pozitivan finansijski rezultat - dobit - u iznosu od 173 miliona KM, što je za 47 posto ili 56 miliona KM više u odnosu na kraj 2015. godine. To, inače, predstavlja najbolji ostvareni finansijski rezultat banaka u FBiH do sada.

Preporuka urednika

Kako je uništavan Energoinvest, nekadašnji ponos privrede BiH

Vijest koja je objavljena prošle sedmice, a u kojoj se kaže da je sarajevska kompanija Energoinvest ... link

Privatizacija: Referendumom do odluke o prodaji elektroprivreda

Konačno je u javnost isplivala dugo najavljivana Agenda ekonomskih reformi, koja je navodno urađena ... link

Privatizacija u BiH: Država je loš gazda, ali još ima i daleko gorih

Prošle sedmice od predstavnika nove izvršne vlasti čuli smo dobro poznate, ali pomalo zaboravljene ... link

Zatvaranje VW pogona u BiH: Rekvijem za proizvodnju automobila

U martu 1999. godine imao sam priliku prisustvovati pres-konferenciji Volkswagena AG u sjedištu ... link