Aktuelno
U Federaciji BiH na dan 30. 06. 2017. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, kao i na kraju 2016. godine, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH (skraćeno FBA).

Broj zaposlenih u bankama Federaciji BiH iznosio je 6.646, što j neznatno povećanje od 0,5 posto ili 31 zaposlenika u odnosu na kraj 2016. godine.

Bilansna suma (aktiva) bankarskog sektora na kraju prve polovine 2017. godine iznosila je 19 milijardi KM i veća je za 3,3 posto ili 611 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.

Banka Aktiva Krediti Depoziti Rezultat
Addiko Bank Sarajevo 825.690 589.412 579.009 3.354
ASA banka Sarajevo 426.739 309.821 341.222 1.225
Bosna Bank International Sarajevo 829.849 582.967 560.841 4.179
Intesa Sanpaolo banka Sarajevo 1.783.566 1.315.145 1.304.513 13.683
KIB banka Velika Kladuša 92.008 51.198 63.094 780
NLB banka Sarajevo 1.022.550 721.933 830.652 10.142
Privredna banka Sarajevo
377.815 266.039 263.650 134
ProCredit Bank Sarajevo 411.529 337.356 234.989 - 2.126
Raiffeisen Bank Sarajevo 4.060.537 2.341.096 3.278.488 52.464
Sberbank Sarajevo 1.260.879 999.256 1.004.842 4.019
Sparkasse Bank BiH Sarajevo 1.233.437 972.769 987.455 7.708
UniCredit banka Mostar 4.802.786 3.185.860 3.780.242 48.135
Union banka Sarajevo
614.554 164.793 537.598 6.691
Vakufska banka Sarajevo 327.947 221.121 279.075 236
ZiraatBank Sarajevo 922.972 739.079 592.817 1.065
Ukupno 18.992.858 12.797.845 14.638.487 151.689

Napomena: Podaci u tabeli su iskazani u hiljadama KM (000 KM). Razlike u rezultatima poslovanja pojedinih banaka u odnosu na prethodne objave na stranicama finansijskog portala Beta.ba nastaju po osnovi podataka iz revidiranih i nerevidiranih finansijskih izvještaja.

Prema podacima iz bilansa uspjeha, na nivou bankarskog sisetem u Federaciji BiH u prvoj polovini 2017. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat - dobit u iznosu od 152 miliona KM.

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 14 banaka u ukupnom iznosu od 154 miliona KM, dok je jedna banka iskazala gubitak u iznosu od dva miliona KM.

Preporuka urednika

Kako je uništavan Energoinvest, nekadašnji ponos privrede BiH

Vijest koja je objavljena prošle sedmice, a u kojoj se kaže da je sarajevska kompanija Energoinvest ... link

Privatizacija: Referendumom do odluke o prodaji elektroprivreda

Konačno je u javnost isplivala dugo najavljivana Agenda ekonomskih reformi, koja je navodno urađena ... link

Privatizacija u BiH: Država je loš gazda, ali još ima i daleko gorih

Prošle sedmice od predstavnika nove izvršne vlasti čuli smo dobro poznate, ali pomalo zaboravljene ... link

Zatvaranje VW pogona u BiH: Rekvijem za proizvodnju automobila

U martu 1999. godine imao sam priliku prisustvovati pres-konferenciji Volkswagena AG u sjedištu ... link