Aktuelno
Već duži niz godina, pod uticajem ekonomske i finansijske krize i njenih posljedica, bankarski sektor FBiH karakteriše stagnacija, s manjim promjenama u ključnim bankarskim kategorijama: bilansnoj sumi (aktivi), depozitima, novčanim sredstvima, kreditima i ukupnom kapitalu, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).

Nakon 2012. godine prisutni su blagi pozitivni trendovi, odnosno rast bilanse sume (aktive), kao rezultat rasta depozita i kapitala, što se pozitivno odrazilo na nivo kreditnih plasmana i novčanih sredstva.

Kreditni izvori, najvećim dijelom kreditne linije finansirane od stranih kreditnih institucija, su u kontinuiranom padu, kao rezultat razduživanja, odnosno plaćanja dospjelih obaveza i slabog dotoka novih investicija iz inostranstva.

U segmentu kreditiranja u 2016. godini nastavljen je pozitivan trend blagog rasta iz prethodnih godina. U periodu od 2009. do 2013. godine, bilansna suma se kretala između 15 milijardi KM i 15,5 milijardi KM, odnosno oscilirala je unutar +/- 470 miliona KM (najniži nivo od 15 milijardi KM bio je na kraju 2012. godine), a stope unutar +/- dva procentna poena.

U 2014. i 2015. godini ostvarene su nešto veće stope rasta (4,6 i 6,3 posto), što je nastavljeno i u 2016. godini sa stopom od 7,1 posto ili 1,2 milijarde KM i na kraju 2016. godine aktiva bankarskog sektora iznosila je 18,4 milijarde KM.

Osnovni generator rasta bilansne sume u 2016. godini je rast depozita od 8,2 posto ili 1,1 milijardu KM, te ukupnog kapitala za 5,4 posto ili 138 miliona KM.

U 2016. godini nastavljen je trend smanjenja kreditnih obaveza, sa stopom od 6,2 posto ili 56 miliona KM. Na kraju 2016. godine depoziti su iznosili 14,2 milijarde KM, ukupan kapital 2,7 milijardi KM, a kreditne obaveze 0,8 milijardi KM.

U aktivi banaka, s učešćem od 66,8 posto, najznačajnija stavka su kreditni plasmani koji su u 2016. godini povećani za 5,7 posto ili 659 miliona KM i iznose 12,3 milijarde KM. U sektorskoj strukturi kredita dominantna su dva sektora - stanovništvo i privatna preduzeća - dok je kreditiranje ostalih sektora neznatno.

U 2016. godini zabilježena su pozitivna kretanja u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno veće kreditiranje privatnih preduzeća nego stanovništva.

Za razliku od 2015. godine, kada je ostvaren skroman rast kredita plasiranih privatnim preduzećima od 2 posto ili 112 miliona KM, u 2016. godini stopa rasta iznosila je 8 posto ili 428 miliona KM, tako da su sa 31. 12. 2016. godine krediti ovog sektora dostigli iznos od 5,8 milijardi KM i učešće od 46,9 posto (+1 procentni poen).

S druge strane, rast kredita u sektoru stanovništva je nastavljen, te je u 2016. godini, kao i u 2015. godini, ostvaren rast od 5 posto, što je u 2016. godini iznosilo 266 miliona KM, dok je učešće blago smanjeno sa 49,1 posto na 48,7 posto i sa 31. 12. 2016. godine iznosili su šest milijardi KM, navodi se u informaciji FBA.

Novčana sredstava imala su rast od 7,1 posto ili 347 miliona KM, iznosila su 5,2 milijarde KM, što je isto učešće od 28,3 posto u aktivi kao i na kraju 2015. godine. Depoziti, s učešćem od 77,1 posto u ukupnoj pasivi sektora i iznosom od 14,2 milijarde KM i dalje su najznačajniji izvor za finansiranje banaka u FBiH, a depoziti stanovništva s učešćem od 57,5 posto i iznosom od 8,2 milijarde KM su najveći sektorski depozitni izvor, zaključuje se u izvještaju FBA.

Preporuka urednika

Kako je uništavan Energoinvest, nekadašnji ponos privrede BiH

Vijest koja je objavljena prošle sedmice, a u kojoj se kaže da je sarajevska kompanija Energoinvest ... link

Privatizacija: Referendumom do odluke o prodaji elektroprivreda

Konačno je u javnost isplivala dugo najavljivana Agenda ekonomskih reformi, koja je navodno urađena ... link

Privatizacija u BiH: Država je loš gazda, ali još ima i daleko gorih

Prošle sedmice od predstavnika nove izvršne vlasti čuli smo dobro poznate, ali pomalo zaboravljene ... link

Zatvaranje VW pogona u BiH: Rekvijem za proizvodnju automobila

U martu 1999. godine imao sam priliku prisustvovati pres-konferenciji Volkswagena AG u sjedištu ... link