Aktuelno
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo prvo polugodište 2017. godine završilo je sa gubitkom od 22,8 miliona KM, saznaje finansijski portal Beta.ba iz nerevidiranog finansijskog izvještaja ovog dioničkog društva.

Elektroprivreda BiH Sarajevo (berzanski simbol emitenta JPESR) u istom periodu prošle godine poslovala je sa 3,7 miliona KM neto dobiti.

Poslovni prihodi Elektroprivrede BiH u prvih šest mjeseci 2017. godine iznosili su 568 miliona KM, što je znatno više od poslovnih prihoda iz istog perioda lani, koji su iznosili 467 miliona KM.

Međutim, paralelno sa porastom prihoda ove godine porasli su i poslovni rashodi koji su na kraju prvog polugodišta 2017. iznosili 598 miliona KM nasuprot 462 miliona KM iz istog perioda lani.

Ukupna aktiva kompanije, zaključno sa 30. 06. 2017. godine, iznosila je 4,5 milijardi KM, a ukupni kapital 2,9 milijardi KM, saznaje finansijski portal Beta.ba.

Elektroprivreda BiH Sarajevo je sredinom 2017. godine imala ukupno 4.523 uposlenika te 2.547 dioničara.

Kompanija ima emitovanih ukupno 31.506.541 dionica, nominalne vrijednosti 71 KM po dionici, dok tržišna vrijednost dionice ovog emitenta na berzi trenutno iznosi 9,95 KM (zadnje trgovanje 25. 07. 2017.).

Većinski dioničar Elektroprivrede BiH Sarajevo je Vlada Federacije BiH koja kontrolira 90,36 posto dionica, a slijede ZIF BIG Investiciona grupa Sarajevo (2,1 posto) i ZIF Herbos fond Mostar (0,66 posto), saznaje finansijski portal Beta.ba.

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA IZ NEREVIDIRANOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Datum  Ukupna aktiva Ukupni kapital Poslovni prihodi Poslovni rashodi Ukupni rezultat
30. 06. 2016. 4.506.536.718 2.994.283.793 467.322.587 462.334.426 3.714.606
30. 06. 2017. 4.542.960.678 2.966.207.376 568.204.340 598.437.942 - 22.871.924

Napomena: Podaci u tabeli iskazani su u konvertibilnim markama. Poslovni prihodi i rashodi kompanije se ne odnose na ukupne prihode i rashode. Ukupni rezultat se odnosi na sveobuhvatnu neto dobit ili gubitak privrednog društva u obračunskom periodu.

Finansijski portal Beta.ba 07. 08. 2017.

Preporuka urednika

Telekom Srpske Banja Luka sa 21 milion KM polugodišnje dobiti

Dioničko društvo Telekom Srpske Banja Luka u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarilo je neto ... link

Polugodišnja dobit KIB banke 809 hiljada KM, rast dobiti 3 posto

Komercijalno investiciona banka (KIB) Velika Kladuša u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarila je 809 ... link

Elektroprivreda BiH u prvom polugodištu 2017. iskazala gubitak

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo prvo polugodište 2017. godine završilo je sa gubitkom ... link

Krave, berze, tržište kapitala i takozvani enron kapitalizam

Uporedo sa dolaskom neoliberalnog kapitalizma i njegove ekonomske doktrine na prostore Bosne i ... link