Aktuelno
Komercijalno investiciona banka (KIB) Velika Kladuša u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarila je 809 hiljada KM neto dobiti, što je za 3,8 posto više nego u istom periodu prošle godine, saznaje finansijski portal Beta.ba iz nerevidiranog finansijskog izvještaja banke.

Poslovni prihodi KIB banke (berzanski simbol emitenta KIBBR) u pomenutom periodu (prihodi od kamata, naknada i provizija) iznosili su 3 miliona KM, dok su poslovni rashodi (rashodi po osnovu kamata, naknada i provizija) banke u istom periodu iznosili 677 hiljada KM.

Ukupna aktiva banke, zaključno sa 30. 06. 2017. godine, iznosila je 98,8 miliona KM, a ukupni kapital 26,1 milion KM, navodi se u nerevidiranom finanijskom izvještaju.

KIB banka Velika Kladuša ima emtiovanih ukupno 3.008 dionica, nominalne vrijednosti 5.000 KM po dionici. Posljednja tržišna vrijednost dionica KIB banke na berzi (zadnji dan trgovanja 05. 12. 2012.) iznosila je 6.000 KM.

Većinski dioničari KIB banke su Hasan Esmerović (10,7 posto), Hatija Bekanović (9,9 posto), Ibrahim Bekanović (9,9 posto), Semka Bekanović (9,9 posto), Hatija Esmerović (9,9 posto), Mirzeta Hadžić (9,9 posto), Hasfeta Jašarević (9,9 posto), Baisa Pajazetović (9,9 posto), Zofia Waleria Sewerin (9,9 posto) i Hasan Esmeroivć (5 posto), navodi se u podacima Registra vrijednosnih papira FBiH, saznaje finansijski portal Beta.ba.

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA IZ NEREVIDIRANOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Datum  Ukupna aktiva Ukupni kapital Poslovni prihodi Poslovni rashodi Ukupni rezultat
30. 06. 2016. 99.034.263 25.399.485 3.228.475 661.225 779.980
30. 06. 2017. 98.857.378 26.179.465 3.076.668 677.192 809.520

Napomena: Podaci u tabeli iskazani su u konvertibilnim markama. Poslovni prihodi i rashodi kompanije se ne odnose na ukupne prihode i rashode. Ukupni rezultat se odnosi na sveobuhvatnu neto dobit ili gubitak privrednog društva u obračunskom periodu.

Finansijski portal Beta.ba 09. 08. 2017.

Preporuka urednika

Telekom Srpske Banja Luka sa 21 milion KM polugodišnje dobiti

Dioničko društvo Telekom Srpske Banja Luka u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarilo je neto ... link

Polugodišnja dobit KIB banke 809 hiljada KM, rast dobiti 3 posto

Komercijalno investiciona banka (KIB) Velika Kladuša u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarila je 809 ... link

Elektroprivreda BiH u prvom polugodištu 2017. iskazala gubitak

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo prvo polugodište 2017. godine završilo je sa gubitkom ... link

Krave, berze, tržište kapitala i takozvani enron kapitalizam

Uporedo sa dolaskom neoliberalnog kapitalizma i njegove ekonomske doktrine na prostore Bosne i ... link