Aktuelno
Komercijalne banke u Federaciji BiH ostvarile su 151,6 miliona KM neto dobiti, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH (skraćeno FBA), saznaje finansijski portal Beta.ba.

Na dan 30. 06. 2017. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 15 banaka, kao i na kraju 2016. godine. Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 14 banaka u ukupnom iznosu od 154 miliona KM, dok je jedna banka iskazala gubitak u iznosu od dva miliona KM.

Bilansna suma (aktiva) bankarskog sektora na kraju prve polovine 2017. godine iznosila je 19 milijardi KM i veća je za 3,3 posto ili 611 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine.

Rast aktive na strani izvora (pasive) rezultat je prevashodno rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je struktura aktive imala manje promjene vezane za ključne imovinske stavke: povećanje učešća kredita sa 66,8 posto na 67,4 posto i smanjenje učešća novčanih sredstava sa 28,3 posto na 27,4 posto, navodi se u informaciji FBA.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvoj polovini 2017. godini zabilježili su rast od 4,3% ili 528 miliona KM i sa 30. 06. 2017. godine iznose 12,8 milijardi KM, saznaje finansijski portal Beta.ba..

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, sa 30.06. 2017. godine iznosi 15,7 posto, kao i na na kraj 2016. godine, te je i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12 posto), što predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA KOMERCIJALNIH BANAKA U FEDERACIJI BIH

Banka Aktiva Krediti Depoziti Rezultat
Addiko Bank Sarajevo 825.690 589.412 579.009 3.354
ASA banka Sarajevo 426.739 309.821 341.222 1.225
Bosna Bank International Sarajevo 829.849 582.967 560.841 4.179
Intesa Sanpaolo banka Sarajevo 1.783.566 1.315.145 1.304.513 13.683
KIB banka Velika Kladuša 92.008 51.198 63.094 780
NLB banka Sarajevo 1.022.550 721.933 830.652 10.142
Privredna banka Sarajevo
377.815 266.039 263.650 134
ProCredit Bank Sarajevo 411.529 337.356 234.989 - 2.126
Raiffeisen Bank Sarajevo 4.060.537 2.341.096 3.278.488 52.464
Sberbank Sarajevo 1.260.879 999.256 1.004.842 4.019
Sparkasse Bank BiH Sarajevo 1.233.437 972.769 987.455 7.708
UniCredit banka Mostar 4.802.786 3.185.860 3.780.242 48.135
Union banka Sarajevo
614.554 164.793 537.598 6.691
Vakufska banka Sarajevo 327.947 221.121 279.075 236
ZiraatBank Sarajevo 922.972 739.079 592.817 1.065
Ukupno 18.992.858 12.797.845 14.638.487 151.689

Napomena: Podaci u gornjoj tabeli su iskazani u hiljadama KM (000 KM). Razlike u rezultatima poslovanja pojedinih banaka u odnosu na prethodne objave na stranicama finansijskog portala Beta.ba nastaju po osnovi podataka iz revidiranih i nerevidiranih finansijskih izvještaja.

Najveći tržišni udjel i dalje ima UniCredit banka Mostar (udjel 25,3 posto), a slijede je Raiffeisen banka Sarajevo (21,4 posto), Intesa Sanpaolo banka Sarajevo (9,4 posto), Sberbank Sarajevo (6,6 posto), Sparkasse Bank Sarajevo (6,5 posto) i tako dalje, saznaje finansijski portal Beta.ba iz informacije FBA.

Finansijski portal Beta.ba 09. 08. 2017.

Preporuka urednika

Polugodišnja dobit banaka FBiH u 2017. godini 151 milion KM

Komercijalne banke u Federaciji BiH ostvarile su 151,6 miliona KM neto dobiti, navodi se u ... link

Telekom Srpske Banja Luka sa 21 milion KM polugodišnje dobiti

Dioničko društvo Telekom Srpske Banja Luka u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarilo je neto ... link

Privedna banka Sarajevo sa 178 hiljada KM polugodišnje dobiti

Privredna banka Sarajevo (PBS) prvo polugodište 2017. godine završila je sa 178 hiljada KM ... link

Gordijev čvor u švicarskim francima koji se hitno treba raspetljati

Vlada Federacije BiH nedavno je odbacila Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom ... link