Aktuelno
Dioničko društvo Vispak Visoko u prvih šest mjeseci 2017. godine ostvarilo je 581 hiljadu KM neto dobiti, što u odnosu na isti period lani predstavlja smanjenje profita od 76 posto, saznaje finansijski portal Beta.ba iz nerevidiranog finansijskog izvještaja o poslovanju društva.

Ukupni polugodišnji poslovni prihodi Vispaka (berzanski simbol emitenta VSPKR) iznosili su 43,3 miliona KM, a rashodi 21,5 miliona KM. Ukupna aktiva kompanije, zaključno sa 30. 06. 2017. godine, iznosila je 55,3 miliona KM, a osnovni kapital 15,2 miliona KM.

Zadnjeg dana obračunskog perioda Vispak Visoko je imao ukupno 439 dioničara, a kompanija je emitovala ukupno 1.522.311 dionica, nominalne vrijednosti 10 KM po dionici. Posljednja tržišna vrjednost dionica Vispaka na berzi (na dan 12. 09. 2017.) iznosila je 7,20 KM po dionici.

Većinski dioničar Vispaka Visoko je AS Jelah - Tešanj, kompanija koja posjeduje 90,7 posto dionica visočke prehrambene kompanije, saznaje finansijski portal Beta.ba.

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA IZ NEREVIDIRANOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Datum  Ukupna aktiva Osnovni kapital Poslovni prihodi Poslovni rashodi Ukupni rezultat
30. 06. 2016. 54.744.852 15.223.110 44.961.959 20.240.590 2.435.218
30. 06. 2017. 55.346.888 15.223.110 43.411.926 21.546.238 581.931

Napomena: Podaci u tabeli iskazani su u konvertibilnim markama. Poslovni prihodi i rashodi kompanije se ne odnose na ukupne prihode i rashode. Ukupni rezultat se odnosi na sveobuhvatnu neto dobit ili gubitak privrednog društva u obračunskom periodu.

Finansijski portal Beta.ba 14. 09. 2017.

Preporuka urednika

Bh. banke sa rekordnom dobiti u prvoj polovini 2017. godine

Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini na kraju prvog polugodišta opet su ostvarile ... link

HT Mostar u prvom polugodištu 2017. sa 268 hiljada KM dobiti

Javno preduzeće Hrvatski telekom Mostar (HT Mostar) prvo polugodište 2017. godine završilo ... link

Uloga mačke u poslovanju tri dominantna telekom operatora

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo prvo polugodište 2017. godine završilo je sa 36,4 ... link

Osnovni pokazatelji poslovanja komercijalnih banaka u FBiH

U Federaciji BiH na dan 30. 06. 2017. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, kao i na kraju ... link