Aktuelno
Dioničko društvo Elektrioprivreda HZHB Mostar prvo polugodište 2017. godine završilo je sa 452 hiljade KM neto dobiti, saznaje finansijski portal Beta.ba iz nerevdiranog finansijskog izvještaja o poslovanju društva.

Taj poslovni rezultat predstavlja pad profita od 80 posto u odnosu na isti period prošle godine, koji je Elektroprivreda HZHB (berzanski simbol emitenta JPEMR) završila sa 2,2 miliona KM neto dobiti.

Ukupna aktiva kompanije, zaključno sa 30. 06. 2017. godine, iznosila je 1,5 milijardi KM, a ukupni kapital 854 miliona KM, saznaje finasijski portal Beta.ba.

Elektroprivreda HZHB Mostar je u pomenutom periodu proizvela 629,73 GWh električne energije, što je za 23,3 posto manje od planiranog, te je radi zadovoljenja potreba kupaca na tržištu u isto vrijeme kupila 169,35 GWh.

Elektroprivreda HZHB Mostar ima emitovanih ukupno 7.361.660 dionica, nominalne vrijednosti 10 KM po dionici. Zadnja tržišna vrijednost dionica kompanije na dan 19. 09. 2017. godine, iznosila je 22 KM po dionici, saznaje finansijski portal Beta.ba.

Većinski dioničar kompanije je Vlada Federacije BiH koja kontrolira 90 posto dionica emitenta.

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA IZ NEREVIDIRANOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Datum  Ukupna aktiva Ukupni kapital Poslovni prihodi Poslovni rashodi Ukupni rezultat
30. 06. 2016. 1.528.136.213 853.878.198 180.415.629 172.151.051 2.263.924
30. 06. 2017. 1.558.545.718 854.330.274 139.700.601 144.165.001 452.076

Napomena: Podaci u tabeli iskazani su u konvertibilnim markama. Poslovni prihodi i rashodi kompanije se ne odnose na ukupne prihode i rashode. Ukupni rezultat se odnosi na sveobuhvatnu neto dobit ili gubitak privrednog društva u obračunskom periodu.

Finansijski portal Beta.ba 30. 09. 2017.

Preporuka urednika

Visoki profiti velikih firmi i sastavljanje kraja s krajem malih

U svijetu finansija postoje dva važna datuma. Prvi je sredinom godine (30. 6.), a drugi ... link

Dobit Bosnalijeka 542 hiljade KM, profit manji za 53 posto

Dioničko društvo Bosnalijek Sarajevo je u prvoj polovini 2017. godine ostvarilo 542 hiljade KM ... link

Završna faza tranzicije i pogubna privatizacija infrastrukture

Privatizacija. Nijedna riječ nije više korištena u ekonomiji BiH od kraja rata do ... link

Uloga mačke u poslovanju tri dominantna telekom operatora

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo prvo polugodište 2017. godine završilo je sa 36,4 ... link