Aktuelno
Dioničko društvo Triglav BH osiguranje Sarajevo prvo polugodište 2017. godine završilo je sa 994 hiljade KM neto sveobuhvatne dobiti, saznaje finansijski portal Beta.ba.

Triglav BH osiguranje (berzanski simbol emitenta BHOS) u prvih šest mjeseci tekuće godine uknjižilo je 16,6 miliona KM prihodovane premije, navodi se u revidiranom polugodišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju.

Ukupna aktiva kompanije, zaključno sa 30. 06. 2017. godine, iznosila je 105 miliona KM, a kapital i rezerve društva 41,8 milion KM.

Kompanija ima emitovanih ukupno 41.561 dionica, nominalne vrijednosti 568 KM po dionici, od čega je 5.161 prioritetnih te 36.400 običnih dionica, saznaje finansijski portal Beta.ba.

Većinski dioničar kompanije je Triglav int. holdinška družba Ljubljana, Slovenija, koja kontrolira 88 posto dionica ovog bh. osiguravajućeg društva.

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA IZ REVIDIRANOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Datum  Ukupna aktiva Kapital i rezerve Prihodi premije Poslovni rashodi Ukupni rezultat
30. 06. 2016. 100.227.078 44.316.485 16.350.938 6.459.991 984.612
30. 06. 2017. 105.015.634 41.822.590 16.629.870 6.611.599 994.691

Napomena: Podaci u tabeli iskazani su u konvertibilnim markama. Poslovni prihodi i rashodi kompanije se ne odnose na ukupne prihode i rashode. Ukupni rezultat se odnosi na sveobuhvatnu neto dobit ili gubitak privrednog društva u obračunskom periodu.

Finansijski portal Beta.ba 12. 10. 2017.

Preporuka urednika

Nemoralna ponuda britanske vlade za nekritikovanje vlasti

Gostujući prošle sedmice na TVN1, dr. Adisa Omerbegović-Arapović, profesorica sa Burch Univerziteta ... link

Visoki profiti velikih firmi i sastavljanje kraja s krajem malih

U svijetu finansija postoje dva važna datuma. Prvi je sredinom godine (30. 6.), a drugi ... link

Završna faza tranzicije i pogubna privatizacija infrastrukture

Privatizacija. Nijedna riječ nije više korištena u ekonomiji BiH od kraja rata do ... link

Uloga mačke u poslovanju tri dominantna telekom operatora

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo prvo polugodište 2017. godine završilo je sa 36,4 ... link