Aktuelno
U Federaciji BiH na dan 31.12. 2017. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka sa 533 organizaciona dijela u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.655 osoba.

Ukupna neto aktiva iznosi 20,2 milijarde KM i za 1,8 milijardi KM ili 9,9% veća je nego na kraju 2016. godine, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH.

Krediti, sa učešćem od 65,2 posto u strukturi ukupne aktive su zabilježili rast od 7,4 posto ili 909 miliona KM i na kraju godine iznosili su 13,2 milijarde KM.

Banka Aktiva Krediti Depoziti Rezultat
Addiko Bank Sarajevo 893.764 607.143 646.497 5.249
ASA banka Sarajevo 484.487 321.373 399.207 - 3.178
Bosna Bank International Sarajevo 917.427 611.201 654.807 8.615
Intesa Sanpaolo banka Sarajevo 1.875.793 1.344.411 1.364.551 24.910
KIB banka Velika Kladuša 99.839 52.314 70.239 1.419
NLB banka Sarajevo 1.044.031 723.664 840.778 15.186
Privredna banka Sarajevo
365.729 276.668 263.895 352
ProCredit Bank Sarajevo 446.189 346.058 242.290 - 4.110
Raiffeisen Bank Sarajevo 4.154.853 2.408.240 3.368.311 72.620
Sberbank Sarajevo 1.338.539 975.554 1.096.585 5.770
Sparkasse Bank BiH Sarajevo 1.347.764 963.660 1.081.661 19.842
UniCredit banka Mostar 5.249.952 3.368.178 4.241.733 89.531
Union banka Sarajevo
654.373 182.308 585.659 1.003
Vakufska banka Sarajevo 316.731 205.215 272.335 144
ZiraatBank Sarajevo 1.020.380 792.873 686.175 2.620
Ukupno 20.209.851 13.178.860 15.814.723 239.973

Napomena: Podaci u tabeli su iskazani u hiljadama KM (000 KM). Razlike u rezultatima poslovanja pojedinih banaka u odnosu na prethodne objave na stranicama finansijskog portala Beta.ba nastaju po osnovi podataka iz revidiranih i nerevidiranih finansijskih izvještaja.

Prema konačnim nerevidiranim podacima iz bilansa uspjeha, u 2017. godini je na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH ostvarena dobit u iznosu od 240 miliona KM što je za 39 posto ili 67 miliona KM više u odnosu na kraj 2016. godine.

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 13 banaka, dok su dvije banke iskazale gubitak na kraju 2017. godine, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo u FBiH.

Izdvojeno iz sadržaja