Aktuelno
U donjoj tabeli dati su najznačajniji koeficijenti za ocjenu profitabilnosti, produktivnosti i efikasnosti komercijalnih banaka u Federaciji BiH. Riječ je, dakle, o prosječnim koeficijentima na nivou cjelokupnog bankaskog sistema, obračunatih prema podacima i metodologiji Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Koeficijenti 30. 06. 2015. 30. 06. 2016. 30. 06. 2017.
Dobit na prosječnu aktivu 0,80 0,80 0,80
Dobit na prosječni kapital 5,20 5,30 5,50
Dobit na dionički kapital 10,5 11,9 12,4
Prihodi od kamata / aktiva 1,70 1,70 1,60
Operativni prihodi / aktiva 1,10 1,10 1,10
Ukupni prihod / aktiva 2,80 2,80 2,70
Poslovni rashodi / aktiva 0,50 0,50 0,50
Operativni rashodi / aktiva 1,50 1,50 1,40
Ukupni rashodi / aktiva 2,00 2,00 1,90

Prema podacima iz bilansa uspjeha, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH, u prvoj polovini 2017. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat - dobit u iznosu od 152 miliona KM, što je za 9 posto ili 12 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Pozitivan efekat na finansijski rezultat sistema posebno je imalo ostvarenje veće dobiti kod sedam banaka koje su pozitivno poslovale i u istom periodu prošle godine (efekat 20 miliona KM, od čega se samo na jednu banku odnosi šest miliona KM kao rezultat jednokratnog prihoda), te ostvarenje dobiti kod jedne banke koja je prošle godine poslovala sa gubitkom (efekat 11 miliona KM).

S druge strane, negativan efekat od 19 miliona KM je najvećim dijelom rezultat ostvarene manje dobiti kod šest banaka (efekat 15 miliona KM), ostvarenog gubitka kod jedne banke koja je u istom periodu prošle godine pozitivno poslovala, te efekata zbog pripajanja kod dvije banke, navodi se u informaciji FBA.

Pozitivan finansijski rezultat od 154 miliona KM ostvarilo je 14 banaka i isti je veći za 4 posto ili šest miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, gubitak u poslovanju u iznosu od dva miliona KM iskazan je kod jedne banke i isti je manji (73 posto) u odnosu na isti period prošle godine.

Izdvojeno iz sadržaja