Aktuelno
Posljednjih godina kod nas se često pominje da je cijena električne energije u BiH među najnižim u Evropi. Ta se informacija, nažalost, često i zloupotrebljava, u zavisnosti od dnevnopolitičkih potreba i dešavanja, pri čemu bh. javnost nije ni svjesna da je najčešće zloupotrebljavaju predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, te pojedini predstavnici međunarodne zajednice.

Naprimjer, već godinama predstavnici bh. vlasti i međunarodne zajednice pominju da je cijena električne energije u BiH najniža u Evropi, ali s dodatkom da tu nisku cijenu za građane “subvencioniraju” bh. kompanije i da to, naravno, treba promijeniti. Odnosno, promijeniti treba čitati kao povećati. Ta se teza toliko zapravo pominje da je prije nekoliko godina već postala svojevrsna “istina”, odnosno uzima se na izvjestan način kao aksiom u matematici, dakle kao nešto što je tako kako je i što ne treba dokazivati.

U osnovi, cijena električne energije u BiH i jeste među najnižim u Evropi. No, ta se činjenica zloupotrebljava onim dodatkom da nisku cijenu za građane “subvencioniraju” bh. kompanije i da to treba promijeniti. Cijene električne energije bi, shodno tome, već odavno bile promijenjene da to socijalne prilike dozvoljavaju. Naime, životni standard u BiH je toliko loš da se svi - uključujući i predstavnike bh. vlasti, te predstavnike međunarodne zajednice - zapravo boje socijalnih nemira u slučaju balansiranja cijena električne energije u BiH sa cijenama u ostatku Evrope.

Prema podacima Eurostata, a to je zvanična statistička agencija Evropske unije (EU), najnižu cijenu električne energije na području Evrope ima Kosovo (0,066 i 0,080), Makedonija (0,082 i 0,056) i BiH (domaćinstva 0,086 eura, nedomaćinstva 0,069 eura po kWh). Svi ostali u Evropi imaju daleko više cijene, pri čemu je, naprimjer, prosjek cijena u EU 0,220 i 0,121 euro po kWh. Najskuplju cijenu električne energije plaćaju Danci i ona se kreće 0,305 eura po kWh za domaćinstva, odnosno 0,082 eura po kWh za nedomaćinstva (podaci Eurostat, Electricity Price Statistics, November 2017).

I šta sad? Lijepo, nema šta. Zaista je lijepo kada ovako pogledamo ove statističke podatke što smo po nečemu u prednosti nad ostatkom Evrope, pa makar se radilo i o najnižim cijenama električne energije. No, statistika je čudna biljka, za koju je američki profesor i ekonomista Aaron Levenstein davno rekao: “Statistika je poput bikinija - ono što pokazuje je jako primamljivo, ali je zapravo mnogo važnije ono što skriva”. Šta to u ovom našem konkretnom slučaju znači?

Pa znači mnogo. Naprimjer, lijepo je što imamo najniže cijene električne energije u Evropi, ali imamo ih samo ako promatramo cijene u apsolutnim iznosima, bez poređenja sa životnim standardom građana i sa troškovima proizvodnje. Naravno, svima je jasno - no to se u izjavama ovdašnjih domaćih i stranih dužnosnika počesto “zaboravi” - kako nije isto ako je cijena električne energije u Danskoj 0,305 i u BiH 0,086 eura po kWh, ako se u to ne dodaju i podaci o prosječnim platama. A ti podaci kažu slijedeće: prosječna plata u Danskoj je u novembru 2017. prema Eurostatu iznosila 3.095 eura, dok je prosječna plata u BiH oko 400 eura! Sada nam ta naša najniža cijena i ne izgleda baš toliko privlačna, zar ne?

Kada se obračunaju odnosi cijena električne energije u Danskoj i BiH, dođemo do veoma interesantnog podatka. Prosječni Danac za recimo istu količinu električne energije plaća samo 0,9 posto svoje prosječne plate, dok građani BiH za istu količinu električne energije moraju izdvojiti čak 2,5 posto svoje plate. Dancima je struja trenutno više od 2,5 puta jeftinija od cijene koju plaćaju građani BiH!

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, ali i predstavnici međunarodne zajednice, veoma se vješto služe ovim podacima, odnosno ovim statističkim bikinijem, pa počesto “zaborave” u suhoparne statističke podatke uvrstiti i sve relevantne brojke. Naravno, oni zapravo i nisu baš toliko zaboravni, samo im ti podaci trenutno ne odgovaraju. Zbog toga ih i ne pominju, jer prvo cijene električne energije treba podići, zatim taj rast rasporediti na sve građane BiH, a potom javna preduzeća, kakve su elektroprivrede, treba jeftino prodati (popularno se to kaže privatizirati) stranim investitorima koji će potom cijene vezati za svoje interese kapitala, to jeste rasta profita..

Dani 26. 01. 2018.