Aktuelno
Za komercijalne banke u Bosni i Hercegovini 2017. godina bila je sjajna. Ostvareni su veliki pomaci u svim segmentima poslovanja, banke koje su iz tehničkih razloga u proteklim godinama poslovale s gubicima konačno su uplovile u pozitivne vode, a godišnji rezultati poslovanja su rekordni. Iako o tome još nema zvaničnih pokazatelja, sudeći prema nerevidiranim godišnjim finansijskim izvještajima banaka, može se zaključiti da je prošla godina - bar za banke - bila najbolja poslijeratna godina do sada. Ukupni rezultat, odnosno dobit, na nivou bankarskog sektora u FBiH na kraju prošle godine iznosio je skoro 240 miliona KM, a u RS-u oko 128 miliona KM. Posmatrano na nivou države, banke su lani zaradile gotovo 368 miliona KM - što je ubjedljivo najbolji finansijski rezultat od kraja rata do danas!

Pogledajmo sada kakvo je stanje u bankarskom sistemu oba bh. entiteta, ali promatrano pojedinačno po bankama. Istini za volju, porediti danas bankarski sistem na novu BiH nije baš jednostavan posao, jer jedan ne baš tako mali broj banaka posluje u dva bh. entiteta posredstvom dva odvojena pravna lica (naprimjer, Addiko, NLB, Sberbank, UniCredit), dok, s druge strane, postoje i banke koje na nivou BiH posluju preko jedne centrale, odnosno jednog pravnog lica registriranog na jednom mjestu (naprimjer, Intesa Sanpaolo, Nova banka, Raiffeisen, Sparkasse). Stoga je teško odrediti tačne tržišne udjele pojedinih banaka na nivou države te ćemo se ovoga puta zadržati na njihovim udjelima na nivou entiteta. Uostalom, ako evidenciju na takav način vode entitetske agencije za nadzor, Centralna banka BiH, entitetski parlamenti i ministarstva finansija..., onda su novine zaista zadnje mjesto gdje bi se takve stvari trebale “knjižiti” na drugačiji način.

Sudeći prema nerevidiranim finansijskim izvještajima komercijalnih banaka u BiH za 2017. godinu, ubjedljivo najveća banka i dalje je UniCredit banka Mostar sa aktivom vrijednom 5,2 milijarde KM (porast od 26 posto). Ova je banka ujedno najprofitabilnija, jer je na kraju prošle godine ostvarila neto finansijski rezultat težak 89,5 miliona KM. S obzirom na to da ova talijanska bankarska grupacija u BiH posluje preko dva odvojena pravna lica, istoimenih banaka u Mostaru i Banjoj Luci, onda je njihov rezultat na nivou BiH još impresivniji. Aktiva banjalučke UniCredit banke na kraju prošle godine narasla je na 1,68 milijardi KM, a neto dobit na 25,6 miliona KM.

Slijedi Raiffeisen banka BiH Sarajevo sa aktivom vrijednom 4,1 milijardu KM te sa neto finansijskim rezultatom od 72,6 miliona KM. Iako se prema veličini aktive na treće mjesto ne bi svrstale Addiko banke u BiH, jedna u Sarajevu, a druga u Banjoj Luci, ovoga puta ćemo istaknuti ove dvije banke jer su konačno uplovile u pozitivne vode. Nekadašnje su se Hypo Alpe Adria banke nakon posrnuća matične banke u Austriji našle u problemima, pa su u prethodnim godinama poslovale s gubicima - i to prilično velikim - no dolaskom novih vlasnika poslovanje se iščistilo i obje Addiko banke u BiH na kraju prošle godine su iskazale pozitivne poslovne rezultate. Addiko banka Sarajevo je, recimo, prošlu godinu završila sa aktivom vrijednom 839 miliona KM i neto dobiti od 5,2 miliona KM, a banjalučka sestra sa aktivom vrijednom 837 miliona KM i neto dobiti od 4,49 miliona KM (prethodne godine minus je iznosio 9,6 miliona KM).

Pokazatelji poslovanja komercijalnih banaka u FBiH sa stanjem na dan 31. 12. 2017. godine (u hiljadama KM)

Banka Aktiva Krediti Depoziti Rezultat
Addiko Bank Sarajevo 893.764 607.143 646.497 5.249
ASA banka Sarajevo 484.487 321.373 399.207 - 3.178
Bosna Bank International Sarajevo 917.427 611.201 654.807 8.615
Intesa Sanpaolo banka Sarajevo 1.875.793 1.344.411 1.364.551 24.910
KIB banka Velika Kladuša 99.839 52.314 70.239 1.419
NLB banka Sarajevo 1.044.031 723.664 840.778 15.186
Privredna banka Sarajevo
365.729 276.668 263.895 352
ProCredit Bank Sarajevo 446.189 346.058 242.290 - 4.110
Raiffeisen Bank Sarajevo 4.154.853 2.408.240 3.368.311 72.620
Sberbank Sarajevo 1.338.539 975.554 1.096.585 5.770
Sparkasse Bank BiH Sarajevo 1.347.764 963.660 1.081.661 19.842
UniCredit banka Mostar 5.249.952 3.368.178 4.241.733 89.531
Union banka Sarajevo
654.373 182.308 585.659 1.003
Vakufska banka Sarajevo 316.731 205.215 272.335 144
ZiraatBank Sarajevo 1.020.380 792.873 686.175 2.620
Ukupno 20.209.851 13.178.860 15.814.723 239.973

Treba svakako istaći Intesa Sanpaolo banku Sarajevo, čija se ukupna aktiva “opasno” približila iznosu od dvije milijarde KM, odnosno preciznije 1,87 milijardi KM, dok je poslovni rezultat ove banke na kraju 2017. iznosio 24,9 miliona KM neto dobiti. Tu su i dvije NLB banke u BiH, jedna u Sarajevu, a druga u Banjoj Luci. Sarajevska sestra je prošlu godinu završila sa aktivom vrijednom milijardu KM i sa 15,1 milion KM neto dobiti, a banjalučka sa 1,26 milijardi KM aktive i sa 29,6 miliona KM neto dobiti. Veoma je interesantna i Nova banka Banja Luka. Ukupna aktiva ove banke, koja iz sjedišta u Banjoj Luci uspješno posluje u oba entiteta, na kraju prošle godine iznosila je 2,16 milijardi KM, a finansijski rezultat na kraju godine deset miliona KM. Pozicija i poslovanje ove banke su svakako veoma interesantni za sve bankarske grupacije koje u BiH posluju posredstvom dva odvojena pravna lica.

Tu je i ruska Sberbank, nekadašnja Volksbank, koja u BiH posluje posredstvom istoimenih banaka u Banjoj Luci i Sarajevu. Sarajevska sestra je prošlu godinu završila sa 1,3 milijarde KM ukupne aktive i sa 5,7 miliona KM neto dobiti, a banjalučka sa milijardu KM aktive i sa 5,29 miliona KM neto dobiti. Sparkasse banka BiH Sarajevo je također lani ostvarila dobar rezultat: 1,34 milijarde KM ukupne aktive i 19,8 miliona KM neto dobiti. Od ostalih banaka treba istaći BBI banku Sarajevo (aktiva 917 miliona KM, dobit 8,6 miliona KM), Union Banku Sarajevo (aktiva 654 miliona KM, dobit milion KM), Ziraatbank BH Sarajevo (aktiva milijardu KM, dobit 2,6 miliona KM), zatim malu MF banku iz Banje Luke (aktiva 328 miliona KM, dobit 4,26 miliona KM), Komercijalnu banku Banja Luka (aktiva 595 miliona KM, dobit milion KM) pa čak, ako hoćemo, i posrnulu Pavlović International banku Bijeljina (aktiva 177,9 miliona KM, dobit 57 hiljada KM nakon 17,2 miliona KM minusa prethodne godine). Naravno, bilo je i par banaka koje su prošlu godinu završile s minusom, no o njima nekom drugom prilikom.

Zaključimo. Banke u BiH posluju dobro, sa rekordnim finansijskim rezultatima. Na nivou BiH govorimo o profitu od 368 miliona KM, što je do sada ubjedljivo najbolji finansijski rezultat. Banke su pozitivne i to je dobro. Zapravo, ne bi valjalo da posluju s gubicima i malim profitima, jer, na kraju, banke su privredna društva koja su u biznisu radi profita, zarade, a ne humanitarne organizacije. No, najbolje je u svemu tome to što se dobro poslovanje banaka u BiH pozitivno odražava i na njihove klijente. Banke u BiH upravo ovih dana - uporedo sa rekordnim poslovnim rezultatima - na tržištu se bore i za klijente svesrdno im nudeći i kredite sa kamatnim stopama od samo 2,99 posto, što također do sada nije zabilježeno u bankarskom sistemu u poslijeratnoj BiH. Kada biste čuli samu vijest da neka banka nudi hipotekarski stambeni kredit na dvadeset godina sa kamatom od 2,99 posto, sigurno biste pomislili da je riječ o banci u Njemačkoj ili Švajcarskoj. Ali ne, riječ je ipak o bankama u BiH koje nude kredite sa tako niskom kamatnom stopom, što nas vodi do zaključka da od rekordnih poslovnih rezultata u bankarskom sistemu ne profitiraju zapravo samo banke. I neko ko otplaćuje kredit u narednih dvadesetak godina po kamatnoj stopi od 2,99 dobro je prošao, zar ne?

Oslobođenje 18. 04. 2018.