Biblioteka
Na ovoj stranici možete pronaći linkove za razne elektronske knjige, publikacije, zakone i podzakonske akte i tako dalje koji tretiraju teme finansija, ekonomije, ličnih finansija i privrede.

.

Finansijski preporod: Publikacije Udruženja Beta.ba

Finansijski preporod 1: Osnove ličnih finansija - Bogatstvo i siromaštvo .. Mudrost trošenja .. Bilans stanja fizičkog lica .. Kako se riješiti dugova .. Osam koraka za problem zaduženosti .. Stop novim zaduživanjima link

Finansijski preporod 2: Pametno zaduživanje - Kamata na kamatu .. Bankarski sistem u BiH .. KOncentracija kapitala .. Sveto slovo .. Vodič za zaduživanje .. Ja živim samo za ratu .. Koliko me stvarno košta kredit link

Finansijski preporod 3: Instrumenti osiguranja - Depoziti i mjenica .. Saglasnost i zadužnica .. Jemstvo i hipoteka .. Zalog .. Polica osiguranja .. Nepovoljna polica osiguranja .. Zaštita plasmana .. Odreknuće od hipoteke i plasman link

.

Knjige iz obllasti ekonomije i finansija

Novac i poslovno bankarstvo (prof. dr. Paul Samuelson) - Razvoj novca .. Cijena novca .. Bankarstvo i ponuda novca .. Postupak stvaranja depozita .. Bankarstvo kao posao .. Konačna ravnoteža link

Centralno bankarstvo i monetarna politika (prof. dr. Paul Samuelson) - Centralno bankarstvo i federalne rezerve .. Politika diskontne stope .. Mijenjanje obaveznih rezervi .. Mehanizam monetarnog prijenosa link

Ekonomija od A do Z (grupa autora) - Leksikon ekonomskih pojmova .. Akceptni nalog .. Akumulacija i akvizicija .. Bilaterizam .. Dan izvršenja obaveza .. Evropski monetarni sistem .. Kvazifiskalni deficit link

.

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o bankama, Federacija Bosne i Hercegovine, april 2017. godine, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 27/17 od 12. 04. 2017. godine link

Odluka o minimalnim zahtjevima u pogledu sadržaja, razumljivosti i dostupnosti općih i posebnih uslova poslovanja davaoca finansijskih usluga link

.

Intervjui, tekstovi i ostalo

Intervju predsjednika Udruženja Beta.ba za njemački Deutsche Welle - Sarajevski kafići u rukama offshore kompanija .. Panama papers .. Kako funkcioniše sistem izbjegavanja poreza link

Intervju predsjednika Udruženja Beta.ba za internet magazin Buka iz Banja Luke - Sve dok su nam "like" i "share" vrhunac građanskog otpora ne možemo se nadati boljem životu link