Biblioteka
Na ovoj stranici možete pronaći linkove za razne elektronske knjige, publikacije, zakone i podzakonske akte i tako dalje koji tretiraju teme finansija, ekonomije, ličnih finansija i općenito privrede.

FINANSIJSKI PREPOROD (PUBLIKACIJE UDRUŽENJA BETA.BA)

Finansijski preporod 1: Osnove ličnih finansija - Bogatstvo i siromaštvo .. Mudrost trošenja .. Bilans stanja fizičkog lica .. Kako se riješiti dugova .. Osam koraka za problem zaduženosti .. Stop novim zaduživanjima link

Finansijski preporod 2: Pametno zaduživanje - Kamata na kamatu .. Bankarski sistem u BiH .. Koncentracija kapitala .. Sveto slovo .. Vodič za zaduživanje .. Ja živim samo za ratu .. Koliko me stvarno košta kredit link

Finansijski preporod 3: Instrumenti osiguranja - Depoziti i mjenica .. Saglasnost i zadužnica .. Jemstvo i hipoteka .. Zalog .. Polica osiguranja .. Nepovoljna polica osiguranja .. Zaštita plasmana .. Odreknuće od hipoteke i plasman link

KNJIGE IZ OBLASTI EKONOMIJE I FINANSIJA

Novac i poslovno bankarstvo (prof. dr. Paul Samuelson) - Razvoj novca .. Cijena novca .. Bankarstvo i ponuda novca .. Postupak stvaranja depozita .. Bankarstvo kao posao .. Konačna ravnoteža link

Centralno bankarstvo i monetarna politika (prof. dr. Paul Samuelson) - Centralno bankarstvo i federalne rezerve .. Politika diskontne stope .. Mijenjanje obaveznih rezervi .. Mehanizam monetarnog prijenosa link

Ekonomija od A do Z (grupa autora) - Leksikon ekonomskih pojmova .. Akceptni nalog .. Akumulacija i akvizicija .. Bilaterizam .. Dan izvršenja obaveza .. Evropski monetarni sistem .. Kvazifiskalni deficit link

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI I DRUGI PROPISI

Zakon o bankama, Federacija Bosne i Hercegovine, april 2017. godine, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 27/17 od 12. 04. 2017. godine link

Odluka o minimalnim zahtjevima u pogledu sadržaja, razumljivosti i dostupnosti općih i posebnih uslova poslovanja davaoca finansijskih usluga link

INTERVJUI, TEKSTOVI I OSTALO

Intervju predsjednika Udruženja Beta.ba za njemački Deutsche Welle - Sarajevski kafići u rukama offshore kompanija .. Panama papers .. Kako funkcioniše sistem izbjegavanja poreza link

Intervju predsjednika Udruženja Beta.ba za internet magazin Buka iz Banja Luke - Sve dok su nam "like" i "share" vrhunac građanskog otpora ne možemo se nadati boljem životu link

Odgovori novinara na reagiranja pojedinaca (Zlatan Dedić, direktor SASE, Asad Galijašević, internet forumaš poznat pod nadimkom Panzer, Sadik Solo iz Mostara) na tekstove objavljene svojevremeno u magazinu Dani link