Bruto proizvod
U donjoj tabeli možete vidjeti kretanje bruto domaćeg proizvoda (skraćeno BDP) u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina i to nominalni BDP i po stanovniku, iskazano u konvertibilnim markama (KM), eurima (EUR) i američkim dolarima (USD).

Izvor za ove podatke o BDP-u je Agencija za statistiku BiH i u tabeli su iskazani prvi podaci, prema proizvodnom pristupu, koji nisu naknadno redigovani. Dakle, riječ je o prvim podacima, proizvodni pristup.

Agencija za statistiku BiH daje i definiciju pojma BDP-a. Bruto domaći proizvod u ovom je slučaju jednak vrijednosti svih roba i usluga proizvedenih u ekonomiji (output ili bruto vrijednost proizvodnje) minus vrijednost svih roba i usluga potrošenih u proizvodnom procesu (međufazna potrošnja).

Indikator / godina 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
BDP nominalni (miliona KM) 25.734 26.743 27.304 28.540 29.899
BDP po stanovniku (KM) 6.709 6.979 7.135 7.473 8.516
BDP nominalni (miliona EUR) 13.158 13.674 13.961 14.592 15.287
BDP po stanovniku (EUR) 3.430 3.568 3.648 3.821 4.354
BDP nominalni (miliona USD) 16.900 18.148 18.524 16.192 16.911
BDP po stanovniku (USD) 4.406 4.736 4.840 4.240 4.817

Bruto vrijednost proizvodnje definiše se kao tržišna vrijednost svih proizvedenih roba i pruženih usluga. Obračunata je po djelatnostima u baznim cijenama jer su sve subvencije posmatrane kao subvencije na proizvode.

Međufazna potrošnja predstavlja vrijednost dobara i usluga, upotrebljenih kao inputi u procesu proizvodnje u obračunskom periodu sa ciljem da se proizvedu druga dobra i usluge.

Preporuka urednika

Kako je uništavan Energoinvest, nekadašnji ponos privrede BiH

Vijest koja je objavljena prošle sedmice, a u kojoj se kaže da je sarajevska kompanija Energoinvest ... link

Privatizacija: Referendumom do odluke o prodaji elektroprivreda

Konačno je u javnost isplivala dugo najavljivana Agenda ekonomskih reformi, koja je navodno urađena ... link

Privatizacija u BiH: Država je loš gazda, ali još ima i daleko gorih

Prošle sedmice od predstavnika nove izvršne vlasti čuli smo dobro poznate, ali pomalo zaboravljene ... link

Zatvaranje VW pogona u BiH: Rekvijem za proizvodnju automobila

U martu 1999. godine imao sam priliku prisustvovati pres-konferenciji Volkswagena AG u sjedištu ... link