Menu
RSS
Banner 02

Elektroprivreda BiH u gubitku od 50 miliona KM

Elektroprivreda BiH Sarajevo u periodu januar - septembar 2023. godine ostvarila je negativan finansijski rezultat u iznosu od oko 50 miliona KM. Trend negativnog poslovanja uzrokovanog energetskim, cjenovno - troškovnim i drugim okolnostima, biće nastavljen i do isteka godine, prenose lokalni mediji.

Finansijski  gubici kompanije čije je funkcionisanje od fundamentalne važnosti za očuvanje integriteta i stabilnosti elektroenergetskog sistema, posljedica su poremećaja na tržištu električne energije, značajnog smanjenja obima tržišne prodaje i nemogućnosti ostvarenja projeciranih prihoda u oblasti trgovine, kazali su iz Elektroprivrede BiH.

Negativno poslovanja uzrokovano je prvenstveno kontinuiranim smanjenjem isporuka uglja iz rudnika Koncerna EPBiH u periodu 2020. do 2022.godina, koje je nastavljeno i do septembra ove godine, povećanjem cijene uglja i troškova njegovog prijevoza, smanjenjem proizvodnje električne energije i bilansnih viškova kojima su, plasiranjem na tržištu, nadoknađivane razlike u odnosu proizvodna - prodajna cijena za javno snabdijevanje.

Cijene električne energije u okviru javnog snabdijevanja koje su aktuelne od 1. januara 2015. godine do sada, bile su uz pouzdanost u Elektroprivredu BiH i stabilno snabdijevanje koje je kompanija garantovala, presudan faktor u opredjeljivanju kupaca za povećanje potrošnje električne energije za potrebe grijanja i hlađenja.

Ovaj trend koji se posebno manifestovao u vrijeme globalne energetske krize i nekontrolisanog rasta cijena drugih energenata zadržan je i s tendencijom je povećanja upravo zbog tarifnih stavova, koji su prema istraživanjima Eurostata među najnižim u Evropi. Na finansijsko poslovanje kompanije odrazilo se i limitiranje ili ograničavanje rasta cijena u okviru tržišnog snabdijevanja na maksimalnih 20 posto u odnosu na prethodnu godinu,  koje je na snazi od januara 2022. godine.   

Elektroprivreda BiH je u februaru ove godine, informisala Vladu FBiH i resorno ministarstvo o sagledavanju  finansijskog položaja kompanije za period februar-decembar 2023.godine, uz navođenje uzroka koji bitno utiču na poslovanje. Vlada FBiH i resorno ministarstvo su informisani o neizbježnom negativnom finansijskom poslovanju kompanije u toku godine, rečeno je iz EPBiH.

"Uprkos navedenim i drugim razlozima koji su predstavljali opterećenje u funkcionisanju kompanije i izazvali negativne finansijske efekte, Elektroprivreda BiH je obezbjeđivala stabilno i pouzdano snabdijevanje svojih kupaca električnom energijom bez reduciranja u isporuci, izmirivala sve zakonom propisane obaveze i ugovorene obaveze prema kupcima i dobavljačima", zaključili su.

Prema Planu poslovanja koji je u decembru 2022. usvojen na Skupštini društva, Elektroprivreda BiH je 2023. trebala završiti sa 115,9 miliona KM dobiti.