Menu
RSS

Banke u tri kvartala 2023. sa rekordnim profitom

Komercijalne banke u Federaciji BiH u prvih devet mjeseci 2023. godine ostvarile su rekordnih 432,7 milona KM dobiti, dok su banke u Republici Srpskoj u istom periodu ostvarile 147,3 miliona KM dobiti, pokazuju podaci entitetskih agencija za bankarstvo.

U pomenutom su periodu banke u FBiH imale ukupan prihod od 1,09 milijardi KM, pri čemu na prihode od kamata i slične prihode otpada 604,8 miliona KM,odnosno 55,2 posto, pokazuju premiliminarni podaci Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukupni depoziti iznosili su 23,6 milijarde KM, od čega najveći udio imaju depoziti stanovništva u iznosu od 11,5 milijardi . KM. Depoziti privatnih preduzeća iznose 5,5 milijardi KM ili 23,3 posto, a vladnih institucija 3,3 milijarde KM ili 14 posto.

Ukupni krediti banaka u FBiH na dan 30. 09. 2023. godine iznosili su 17,1 milijardi KM, od čega tačno polovinu čine krediti stanovništva u iznosu od 8,6 milijardi KM), dok se 43,1 posto, odnosno 7,4 milijarde KM, odnosi na kredite privatnim preduzećima.

Dobit na prosječnu aktivu (ROAA) komercijalnih banaka u FBiH iznosi 1,56 posto, a dobit na prosječni ukupni kapital (ROAE) 12,69 posto. Banke u FBiH imaju ukupno 409 poslovnih jedinica i 119 ostalih organizacionih dijelova, 26.905 POS uređaja i 1.315 bankomata te zapošljavaju 6.563 radnika.

Ukupni prihodi komercijalnih banaka u RS za devet mjeseci ove godine iznosili su 477,6 miliona KM i za 19 posto su povećani u odnosu na isti period 2022. godine, pokazuju preliminarni podaci Agencije za bankarstvo RS.

Ukupni prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 299,3 miliona KM i imali su rast od 24 posto. Krediti su iznosili 5,9 milijardi KM i zabilježili su rast za 2 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Krediti stanovništvu čine 50,4 posto, odnosno 2,99 milijardi KM, ukupnih kredita, dok krediti privatnim preduzećima čine 34,4 posto ili 2,03 milijardi KM, krediti vladi i vladinim institucijama 8,4 posto ili 496,6 miliona KM i tako dalje.

Depoziti su imali vrijednost od 7,54 milijardi KM i manji su 1 posto nego u istom periodu 2022. godine. Stopa regulatornog kapitala na nivou sektora iznosila je 20,2 posto, dok je zakonski minumum 12 posto.

U Republici Srpskoj posluje osam banaka, koje raspolažu sa 155 poslolvnih jedinica plus 174 ostala organizaciona dijela, 10.643 POS uređaja i 535 bankomata. U njima je zaposleno ukupno 3.034 radnika.

Najveća banka u Bosni i Hercegovini je UniCredit Mostar sa aktivom od oko 3,3 milijarde eura, uz rast od 3,87 posto na godišnjem nivou. Na drugom mjestu je Raiffeisen Bank Sarajevo čija je aktiva na godišnjem nivou rasla za 2,92 posto, objavili su nedavno lokalni mediji.