Menu
RSS

Ko stoji iza energetskog projekta na Vlašiću?

Kompanija Vjetroelektrane Čardakov Travnik donijela je nedavno odluku, kao investitor, o izgradnji vjetroparka na Vlašiću, teritorija opštine Travnik, izvještava BiznisInfo. Ukupna očekivana snaga vjetroelektrane je 50 MW (10 x 5 MW), odnosno planirana je izgradnja stubova 10 vjetroelektrana.

Vlasnici kompanije Vjetroelektrane Čardakov su Selmo Cikotić (bivši ministar sigurnosti BiH), firma Bičakčić Sarajevo (iza koje stoji Edhem Bičakčić), EIB Internationale Banja Luka te kompanija Interenergo energetski inženiring Ljubljana. Ranije je koncesiju na ovaj projekt imala firma TLG Travnik, ali je ona prenesena na firmu Čardakov.

Na toj lokaciji nema objekata koji bi mogli uticati na poziciju vjetroparka. Građevinsko zemljište na kojem su planirani vjetroagregati je ugovorom o koncesiji od strane Vlade Srednjobosanskog kantona 7. marta 2022. godine dodijeljeno firmi Vjetroelektrane Čardakov Travnik na korištenje u svrhu izgradnje, korištenja, građenja i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju.

Otkup zemljišta će biti urađen u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH kojim se utvrđuju uslovi i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa, naknada i visina naknade, rješavanje žalbi, rješavanje sporova i druga pitanja koja se odnose na postupak eksproprijacije.

Koncesiono područje za predmetne vjetroelektrane (vjetroparkove) i predviđa putnu i energetsku infrastrukturu, nalazi se na planini Vlašić. Direktni cilj projekta Vjetroelektrane Vlašić je proizvodnja električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema. Opšti cilj projekta je unaprijediti i povećati obnovljive izvore energije u energetskom miksu Bosne i Hercegovine.

Posebna pažnja se posvećuje solarnoj i energiji vjetra, a posebno energiji vjetra na velikim nadmorskim visinama. Strateški cilj je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije ulaganjem u projekte vjetroelektrana. Samim tim i vjetropark Vlašić će doprinijeti postizanju strateškog cilja i zbog toga će biti provedena kampanja mjerenja vjetra na lokaciji Vlašić sa ciljem izgradnje vjetroelektrana i puštanja u rad.

Prije par godina Elektroprivreda BiH Sarajevo također je bila zainteresirana za ovaj projekt te je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavila Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za projekt izgradnje vjetroparka Vlašić. Kompanija TLG travnik, sa koje je prenesena koncesija na  Vjetroelektrane Čardakov, također je sa kompnijama Tomix Kneževo i sa CMEC (China Machinery Engineering Corporation) bila zainteresirana za izgradnju vjetroelektrana na Vlašiću.

Edhem Bičakčić je bio premijer Vlade FBiH te generalni direktor Elektroprivrede BiH Sarajevo, a njega je sa funkcije direktora 2001. godine smijenio visoki predstavnik Wolfgang Petritsch "zbog sveprisutne korupcije i izbjegavanja punjenja javnih fondova".