Log in

Dobit banaka iz RS za devet mjeseci 72,1 milion KM

Najveća banka prema iznosu aktive je Nova banka, sa ukupnom aktivom vrijednom dvije milijarde KM

BANJA LUKA - Osam komercijalnih banaka u Republici Srpskoj u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarilo je neto dobit u ukupnom iznosu od 72,1 milion KM, saznaje finansijski portal Beta.ba od Agencije za bankarstvo RS. Sedam od osam banaka poslovalo je u pomenutom periodu pozitivno, dok je samo jedna banka - Pavlović International Bank iz Bijeljine - iskazala negativni finansijski rezultat od 3,2 miliona KM.

Ovaj iznos dobiti bankarskog sektora manji je za 17 posto u odnosu na isti period prethodne godine, kada su banke iskazale 87,3 miliona KM neto dobiti. Ukupna aktiva bankarskog sektora RS iznosila je na dan 30. 09. 2018. godine 8,8 milijardi KM, sa stopom rasta od 9 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Najveća banka u Republici Srpskoj prema iznosu aktive je Nova banka Banja Luka, sa ukupnom aktivom vrijednom dvije milijarde KM. Slijede je UniCredit banka Banja Luka sa 1,6 milijardi KM te NLB banka Banja Luka sa 1,3 milijarde KM aktive.

Potom slijedi Sberbank Banja Luka sa 856 miliona KM ukupne aktive i Addiko Bank Banja Luka sa 749 miliona KM. Komercijalna banka Banja Luka, sa 420 miliona KM aktive, nalazi se na šestom mjestu. Sedma je MF banka Banja Luka sa 371 milion KM aktive i osma Pavlović International Bank Bijeljina sa 195 miliona KM ukupne aktive, saznaje finansijski portal Beta.ba.

Nekvalitetni krediti banaka (kategorija C, D i E) iznosili su na kraju trećeg kvartala 2018. godine 507 miliona KM i manji su za 31,9 miliona KM ili za 6 posto u odnosu na stanje na kraju 2017. godine. Bankarski sektor RS u prvih devet mjeseci 2018. godine ispunjavao je propisane uvjete za održavanje likvidnosti banaka, ocjenjuju u Agenciji za bankarstvo RS.

-8°C

Sarajevo

Cloudy

Humidity: 96%

Wind: 4.83 km/h

  • 03 Jan 2019 -1°C -6°C
  • 04 Jan 2019 -2°C -7°C