Kamatne stope
Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Stranica je u pripremi.

Prosječne aktivne kamatne stope u komercijalnim bankama u Federaciji BiH

Opis / kamata i period NKS 2014. EKS 2014. NKS 2015. EKS 2015. NKS 2016. EKS 2016.
Kratkoročni krediti privredi 5,55% 5,99% 4,84% 5,25% 3,61% 3,90%
Kratkoročni krediti stanovništvu 6,57% 8,90% 8,21% 11,74% 9,60% 15,16%
Dugoročni krediti privredi 5,29% 6,76% 5,31% 5,67% 4,86% 5,18%
Dugoročni krediti stanovništvu 7,50% 8,60% 7,10% 8,55% 6,55% 8,10%
Ukupni krediti privredi 5,43% 6,32% 4,99% 5,38% 3,98% 4,28%
Ukupni krediti stanovništvu 7,44% 8,62% 7,13% 8,64% 6,65% 8,32%

Stranica je u pripremi.

Prosječne pasivne kamatne stope u komercijalnim bankama u Federaciji BiH

Opis / kamata i period NKS 2014. EKS 2014. NKS 2015. EKS 2015. NKS 2016. EKS 2016.
Depoziti do tri mjeseca 0,79% 0,80% 0,27% 0,28% 0,27% 0,27%
Depoziti do 12 mjeseci 1,72% 1,76% 1,25% 1,28% 0,68% 0,69%
Depoziti do tri godine 2,61% 2,64% 2,08% 2,10% 1,59% 1,62%
Depoziti preko tri godine 3,32% 3,34% 2,48% 2,52% 2,33% 2,34%
Prosječne kamatne stope 2,04% 2,07% 1,41% 1,43% 0,88% 0,89%