Menu
RSS

Najgluplja generacija: Od glupih do opasnih

Najgluplja generacija odrasta (The Dumbest Generation Grows Up) nastavak je bestseller knjige Marka Bauerleina iz 2009. godine Najgluplja generacija: Kako digitalno doba zaglupljuje mlade Amerikance i ugrožava našu budućnost (The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future). Obje knjige bave se milenijalcima, generacijom koja se obično definiše kao ona rođena između 1981. i sredine 90-ih godina, a autor, koji je godinama predavao engleski na Univerzitetu Emory, dobro je poznavao ovu generaciju.

Njegova prva knjiga bila je bestseller, a mnogi su se kritičari osvrnuli na njena "strašna predviđanja" za budućnost milenijalaca. Kao što naslov implicira, nova knjiga prof. Bauerleina istražuje jesu li se ta predviđanja opravdala. On tvrdi da jesu. Zaključak nove knjige prof. Bauerleina je da najgluplja generacija sasvim sigurno, najblaže rečeno, nije odrasla. Prof. Bauerlein ne upotrebljava ono "rekao sam ti", nego nudi nam nova razmišljanja o tome što je pošlo po zlu sa milenijalcima i kako bismo mogli izbjeći iste greške sa budućim generacijama.

Danas posebno među starijim generacijama postoji snažna želja da vjeruju da naši problemi nisu ništa bitno novo, da propovjednici sve to shvaćaju previše ozbiljno i da će se sve riješiti samo od sebe. Vidio sam takav stav i kod svojih roditelja. Poput prof. Bauerleina, nedavno sam se povukao nakon mnogo godina sa univerzitetskih predavanja, od kojih sam dobar dio proveo pokušavajući razumjeti probleme svojih studenata koji su se dramatično promijenili tokom moje 30-godišnje karijere. Pred sam kraj podučavao sam Gen Z, generaciju nakon milenijalaca, koji su, najpreciznije ih je tako opisati, još gori.

Moji studenti bili su zastrašujuća kombinacija neznanja sa oštrom moralnom sigurnošću (što je vjerojatno najupečatljivija stvar kod visokoprofiliranih milenijalaca poput Alexandria  Ocasio-Cortez). Izgledaju kao da nemaju nikakvog opšteg obrazovanja, a nedostajalo im je i najosnovnije poznavanje historije, pa čak i najnovije historije. Bili su nezreli i emocionalno krhki. Mnogi nisu mogli podnijeti kritike. Bilo je potrebno vrlo malo da ih se dovede do suza ili da ih pošaljete u napade narcisoidnog bijesa. Bili su šokantno lišeni intelektualne znatiželje, a mnogi su ostavljali dojam da nemaju nikakav unutrašnji život.

Bilo je teško pokrenuti sa njima bilo kakvu raspravu jer moji studenti često nisu bili voljni donositi bilo kakve prosudbe. U vlastitom ponašanju često su bili šokantno amoralni. Mnogi su me lagali, a veliki broj njih sam uhvatio kako varaju na testovima. Uvijek su tražili prečice i gotovo niko nije čitao ništa zadano. Mnogi nisu mogli slijediti najjednostavan lanac zaključivanja. Bilo je uobičajeno da me posjećuju tokom mog radnog vremena i traže da im kažem tačno ono što želim da kažu na testovima ili u radovima.