Menu
RSS

Trošak banaka i bh. referentna kamatna stopa

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je početkom oktobra 2023. referentne stope prosječnog ponderisanog troška finansiranja banaka u BiH. Kako je navedeno u saopštenju, referentne vrijednosti troška finansiranja banaka izračunate su (retroaktivno) za prethodnih pet godina te se dodaje da je na ovaj način bankama ponuđen izbor korištenja ovih stopa kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom.

CBBiH objavila je i tabelu sa obračunatim stopama. Tako se, naprimjer, stope kreću u drugom kvartalu 2023. godine od 0,28 posto, preko 0,27 posto do 0,26 posto za KM, odnosno 0,66 posto, zatim 0,66 posto i 0,62 posto za euro. Vrijedi naglasiti da su sve stope porasle u odnosu na prvi kvartal 2023. godine.

Iako većina u BiH misli da ove referentne vrijednosti troška finansiranaj banaka nemaju nikakve veze s njima, to nije tako. Obratite pažnju na forumlaciju CBBiH u pomenutom saopštenju, gdje se navodi da je na ovaj način  domaćim bankama ponuđen izbor korištenja ovih stopa kao referentnih vrijednosti u ugovorima o kreditima sa promjenjivom kamatnom stopom. Dakle, ovaj trošak finansiranaj banaka mogao bi se itekako odraziti na sve korisnike kredita u BiH.

Guverner CBBiH pojasnio je za medije (tekst Čekajući domaću alternativu za euribor, avgust 2023.) da "primjena domaće referentne kamatne stope ne znači da će biti napušteno ili zabranjeno korištenje euribora" nego da će banke "imati izbor koju će stopu koristiti". I direktor Agencije za bankarstvo FBiH poručuje da "domaća referentna stopa neće biti nametnuta, već da će bankama biti data mogućnost da izaberu novu referentnu kamatnu stopu koja odražava stanje troškova na tržištu, što euribor trenutno ne radi".

Dodao je i da "iako, dakle, nije obavezna, treba očekivati da domaća referentna kamatna stopa bude primjenjivana u praksi". U ovom trenutku vrijedi posebno istaći da je kod tvoraca ove monetarne novotarije referentna stopa prosječnog ponderisanog troška finansiranja banaka gotovo preko noći promijenila ime u referentnu kamatnu stopu.

Međutim, pomenuta stopa se zaista samo uz dosta mašte može nazvati kamatnom stopom. Kamatna su prema definiciji trošak, odnosno cijena koju plaćate za pozajmljivanje novca. Međutim, u ovom slučaju niti CBBiH niti Agencija za bankarstvo FBiH ne posuđuju komercijalnim bankama novac, iako čelnici ovih institucija govore o kamatnim stopama. Ubrzo ćemo vidjeti i zašto. No, prije toga moramo krajnje pojednostavniti uvođenje referentne vrijednosti prosječnog troška finansiranja banaka.

Zamislite jednu pijacu na kojoj ima recimo dvadeset stolova na kojima se prodaje voće i povrće. Prodavači kupuju od svojih dobavljača voće i povrće te na njihovu cijenu dodaju svoje troškove i zaradu.