Menu
RSS

Ciklus zla, kolaps duga i propast jedne imperije

Nalazimo se na neizbježnom putu propasti globalne ekonomije i finansijskog sistema, koji potencijalno može završiti u globalnom sukobu nekontrolisanih razmjera. Obrazac je kroz historiju uvijek bio isti - države i carstva, bez izuzetka, postaju žrtve vlastitog uspjeha - bilo da se radi(lo) o Rimu, Mongolima, Osmanlijama, Britancima i tako dalje.

Kada stvarni ekonomski rast prestane, zemlja (carstvo) počinje finansirati ekspanziju dugovima sve do trenutka kada više ne može priuštiti čak ni kamate na dug, a kamoli da otplati glavnicu koju ionako nema namjeru vratiti. U jednom će trenutku ljudi, koji se histerično boje rata ili terorističkog napada, odobri "vođi" neograničeno izdavanje duga, a to se upravo sada događa u SAD u vezi sa Ukrajinom i Izraelom.

Ni SAD ni Evropa ne poduzimaju niti jedan korak da poprave situaciju. I SAD i Evropa su sada ušli u takozvani ciklus zla - više deficita, više duga, viših kamata. Ciklus zla također je popraćen dekadencijom i moralnim padom pri čemu vođe izmišljaju probleme koji nisu stvarni kao što danas rade - klimatske promjene, budalaštine tipa ESG politika, prisilne vakcinacije, zatvaranja, uvođenje novih rodova i drugih "probuđenih" stvari.

Nažalost, malo je Amerikanaca koji shvataju da će ih uskoro pogoditi sljedeća faza ciklusa zla. A još manje Evropljana ima pojma da će biti povučeni u istu močvaru propasti duga. Sljedeća faza ciklusa zla uključivat će ​​mnoge banke koje će propasti, više nego što FDIC ili vlada mogu priuštiti da uštede bez uništavanja tržišta valuta i propasti obveznica.

Kolabirajuća valuta i državni dužnički papiri koje nijedan investitor ne želi ni dotaknuti bagerom teško da je pravo okruženje za masovno izdavanje duga. Većina suverenih investitora već je shvatila da ne žele američki dug ni po kojoj kamatnoj stopi. A to dakle znači još više kamatne stope, veće izdavanja duga, pri čemu se ciklus zla na kraju pretvara u "konačni kolaps".

Pogledajmo gdje se svijet danas nalazi. Imamo dva rata koji definitivno mogu dovesti do velikog globalnog sukoba plus visok rizik od terorizma na Zapadu. Baš kao i kod većine globalnih / svjetskih ratova, ni danas nema pokušaja pronalaženja mirovnih rješenja. Da stvar bude gora, na Zapadu ne postoji nijedan državnik sposoban preuzeti vodstvo u rješavanju sukoba.

Pored toga imamo globalni teret duga od 330 triliona dolara plus izvedenice (derivati) u ukupnom iznosu u rasponu od 1,5 do 3 kvadrilona dolara, sa dugom koji eksponencijalno raste, posebno u SAD-u. To će se vrlo brzo razviti u dužničku krizu i kolaps snažno opterećenog zapadnog svijeta, čemu treba dodati svakako Japan i Kinu te također tržišta u razvoju. Konačni kolaps globalne ekonomije dovest će do siromaštva, gladi i bijede.