Menu
RSS
Banner 01

Pandemija kao globalna finansijska operacija

Repo tržište je mjesto gdje banke svaki dan pozajmljuju novac tako da na kraju svakog dana imaju određeni postotak likvidnih sredstava kako bi ispunile određene fiducijarne zahtjeve.

Sredinom septembra 2019. FED je počeo upumpavati 10 do 20 biliona dolara dnevno na repo tržište kako bi zadržao kamatne stope niskim, a kako bi banke mogle da pozajmljuju novac da bi ostale u poslu. Međutim, čak i dok je FED upumpavao 10 biliona dolara dnevno - to još uvijek nije bilo dovoljno.

Početkom marta FED je upumpavao 100 biiona dolara na repo tržište kako bi zaustavio ovu egzistencijalnu krizu. Jednostavno, svi na Wall Streetu bili su opterećeni ogromnim dugovima i držali su se za američku gotovinu kako bi servisirali te dugove, odbijajući da finansiraju kupovinu stranih valuta, a zatim i američke valute, dok se repo tržište zamrzavalo na 10 posto kamata na prekonoćne repo kredite. Američke trezorske obveznice, pa čak i američki trezorski zapisi, odbijeni su kao kolateral za repo.

U martu 2020. kriza likvidnosti proširila se sa tržišta primarnih dilera (TBTF banke i hedge fondovi su spašeni u septembru) na sve ostale dionice, robu, obveznice, obaveze po zajmovima, hipotekarne vrijednosne papire, uzajamne fondove, fondove kojima se trguje na berzi, kao i razne Ponzi šeme kao što su strukturirani derivati kojima se trguje na vlasničkim platformama koje predstavljaju do nekoliko hiljada triliona dolara.

Kada su američke državne obveznice postale nelikvidne zbog eksponencijalnog rasta javnog, ali uglavnom privatnog, dolarskog duga, čak i dok je FED isisavao gotovinu sa finansijskih tržišta, nastao je doslovno pakao.

Čitava “kuća od karata” koja je propadala šest mjeseci nije mogla biti zaustavljena pa je histerija Covida proizvedena kako bi se pokrilo između 10 i 15 triliona dolara pomoći FED-a u gotovini i povećanju dionica putem Permanent Open Market Operations (POMO) - fantastičnog načina da se kaže da FED kupuje papire od vrijednosti, upumpava novac na finansijska tržišta i daje garancije za vrijednost kolaterala koji se koriste u strukturiranim derivatima.

Krajnja igra - koju trenutno gledamo - je da centralne banke otkupe sav toksični, bezvrijedan dug od hedge fondova i komercijalnih banaka, uključujući 1,5 kvadriliona dolara raznih derivata, a zatim da prebace te dugove u trezore kao suverene dugove.

Oni će, dakle, štampati novac kao mahniti, do beskonačnosti - što je već u potpunosti u toku - kako bi servisirali ovaj fiktivni dug, a kako bi potopili dolar putem hiperinflacije. Zatim će preuzeti i SAD i sve ostale koji imaju dugove u bezvrijednim američkim dolarima.