Menu
RSS

Šta je Gateway Experience koji je istraživala CIA?

Daleke 1983. godine potpukovnik američke vojske Wayne M. McDonnell dobio je zadatak od komandanta operativne grupe US Army Intelligence and Security Command da istraži i napiše izvještaj za CIA o takozvanoj Gateway Experience tehnici, koja je ustvari bila sistem obuke dizajniran da fokusira izlaz moždanih valova kako bi se promijenilo stanje svijesti pojedinca, koji bi nakon toga bio u mogućnosti pobjeći od ograničenja vremena i prostora.

McDonnell je nakon proveden istrage napisao veoma precizan izvještaj na 29 stranica koji je CIA sve do 2003. godine tretirala kao tajnu. Sa tog dokumenta se dakle 2003. godine skinula oznaka tajnosti i on je postao dostupan na web stranici CIA. Posljednjih mjeseci dokument pod nazivom “Analysis and Assessment of Gateway Process” postao je ponovo popularan, zahvaljujući objavama na društvenim mrežama.

Šta je zapravo Gateway Experience i zašto su se CIA i US Army zanimale za njega? Smatra se da je ovaj izvještaj zapravo bio dio šire istrage CIA-e o tome da li se koncepti kontrole uma i hipnoze mogu koristiti u špijunskim aktivnostima vezanim za Hladni rat. CIA je u to vrijeme bila zainteresirana za sve vrste psiholoških istraživanja, uključujući i teoriju i primjenu takozvanog daljinskog gledanja.  

Izvještaj potpukovnika McDonnell je veoma kompleksan dokument koji se dotiče svega - od neuronauke do kvantne fizike. Potpukovnik McDonnell je posebno insistirao na tome da koristi objektivnu naučnu metodu kako bi razumio Gateway Experience, uključujući biomedicinska istraživanja, kvantnu fiziku, teorijsku fiziku za objašnjenje vremensko - prostorne dimenzije i tako dalje. Većinu istraživanja za svoj izvještaj McDonnell je proveo u Monroe Institute koji je razvio tehniku Gateway Processa.

Na početku izvještaja McDonnell (koji se u izvještaju pominje samo imenom Wayne) razvija referentni okvir secirajući tri diskretne metodologije mijenjanja svijesti kod ljudi - hipnoza, transcendentalna meditacija te biofeedback. Nakon toga McDonnell kreće sa opisom Gateway Processa. Ono što razlikuje Gateway Process od hipnoze, transcendentalna meditacija i biofeedbacka, je to što zahtijeva postizanje stanja svijesti u kojem su električni obrasci mozga - u obje njegove hemisfere (lijeva i desna) - jednaki po i amplitudi i frekvenciji. Kada se izjednače električni obrasci u obje hemisfere to se zove Hemi-Sync (hemi-sinhronizacija).

Međutim, problem je što ljudi sami ne mogu postići to stanje. Tu na scenu stupa Monroe Institute, koji je snimio par kaseta sa zvukovima (vibracijama) koje induciraju i održavaju Hemi-Sync. McDonnell dalje navodi da kada se frekvencija i amplituda mozga učine koherentnim, on se može sinhronizovati sa razrijeđenim energetskim nivoima svemira.