Menu
RSS
Banner 02

Šta je Gateway Experience koji je istraživala CIA?

A sada jedan veoma zabavan citat McDonnella: “Do ove tačke naša rasprava o Gateway Processu bila je relativno jednostavna i laka za praćenje. Međutim, sada počinje zabava”. Idemo, dakle sa zabavom. Vrijeme je mjera energije ili sile u kretanju. To je mjera promjene. Ovo je zaista jako važno. Da bi energija bila klasifikovana kao u pokretu, ona mora biti ograničena unutar vibracionog obrasca koji može sadržavati njeno kretanje, držeći ga mirnim.

Ovako nesadržana energija je bez granica i kreće se bez ograničenja ili dimenzije, do beskonačnosti. Ovo diskvalifikuje energiju bez granica iz dimenzije vremena jer nema stopu promjene. Energija u beskonačnosti, koja se također naziva “apsolutno stanje”, potpuno miruje jer je ništa ne ubrzava ili usporava. Dakle, nema promjene. Stoga ne doprinosi našem hologramu, našem fizičkom iskustvu. Ne možemo to uočiti.

Sada se vratimo na frekvencije. Talasna oscilacija nastaje jer val skače između dvije krute tačke mirovanja. To je kao igra elektromagnetnog vrućeg krompira (krompir je talas, a ruke učesnika su granice talasa). Bez ovih ograničenja ne bi bilo oscilacija. Kada talas udari u jednu od tih tačaka mirovanja, samo na kratko, on “škljocne” iz prostor - vremena i pridruži se beskonačnosti. Da bi se to dogodilo, brzina oscilacije mora pasti ispod snage 10 na -33 centimetra u sekundi. Na trenutak, val ulazi u novi svijet. Krompir jednostavno nestaje u dimenziji koju mi, ljudi, ne možemo opaziti.

Teoretski govoreći, ako talasni obrazac ljudske svijesti dostigne dovoljno visoku frekvenciju, ti “klikovi” mogu postići kontinuitet. Drugim riječima, ako frekvencija ljudske svijesti može pasti ispod 10 na 33 centimetra u sekundi, ali iznad stanja potpunog mirovanja, ona može transcendirati prostor - vrijeme. Gateway Experience i Hemi-Sync dizajnirani su za ljude da postignu ovo stanje i uspostave koherentan obrazac percepcije u novoostvarenim dimenzijama.

Cijeli svemir je pri tome također uključen u hologram, a ovaj super hologram se naziva “torus” jer poprima oblik masivne samostalne spirale. Ovaj obrazac svemira upadljivo odražava obrasce kruženja elektrona oko jezgra atoma. Galaksije sjeverno od nas udaljavaju se od nas brže od galaksija na jugu. Energija koja je proizvela materiju koja čini svemir u kojem trenutno uživamo, na kraju će se vratiti u sebe. Njena putanja je jajolika (takozvano "kosmičko jaje”). Dok se savija natrag, ulazi u crnu rupu, prolazi kroz gusto zbijeno energetsko jezgro, a zatim izlazi na drugu stranu i ponovo započinje cijeli proces.

Cijeli svemirski hologram - torus - predstavlja sve faze vremena: prošlost, sadašnjost i budućnost. Zaključak je da bi ljudska svijest dovedena u dovoljno izmijenjeno (fokusirano) stanje mogla dobiti informacije o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, budući da svi oni istovremeno žive u univerzalnom hologramu.