Marketing
Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba prihvata sve donacije i sponzorstva kao podršku za svoj rad i realizaciju svojih ciljeva. Udruženje Beta.ba također svim zainteresiranim i potencijalnim oglašivačima nudi mogućnost objavljivanja reklamnog bannera na našoj internet stranici www.beta.ba.

Cijena objavljivanja reklamnog bannera je utrvđena na skupštini udruženja i ona iznosi fiksno 400 KM (200 eura) za mjesec dana na poziciji u vrhu stranice, rotirajući se s bannerima drugih oglašivača.

Dimenzije bannera su standardne, 468 x 60 pixela, a banner dostavlja oglašivač isključivo u jednom od ponuđena tri formata: jpg, gif ili swf (flash). Nijedan drugi format banner Udruženje Beta.ba ne prihvata te samim tim banner neće biti ni objavljen.

Na pomenutu cijenu bannera Udruženje Beta.ba odobrava slijedeće popuste. Na kampanju od tri mjeseca popust je 15 posto, na kampanju od šest mjeseci popust je 30 posto a na reklamnu kampanju od dvanaest mjeseci popust je 50 posto. Agencijska provizija je 10 posto i ne podrazumijeva dodatno umanjenje popusta za duže reklamne kampanje.

Uslovi plaćanja su slijedeći. Za stalne klijente plaćanje je po završetku reklamne kampanje, odnosno po završetku objavljivanja bannera. Stalni klijenti su svi klijente koji su se već reklamirali na stranicama Beta.ba i ispunili sve ugovorene obaveze.

Uslovi plaćanja za nove klijente i marketinške agencije su 50 posto iznosa unaprijed, prije početka objavljivanja bannera, a preostalih 50 posto prema dogovoru. Plaćanje se vrši na transakcijsi račun udruženja Beta.ba po prijemu predračuna u elektronskom obliku (pdf) ili po prijemu orginalnog računa poštom.

Najkraći vremenski rok za objavljivanje bannera je 30 (mjesec) dana. Ukoliko klijent insistira da mu reklamna kampanja traje kraće od 30 dana, plaćanje se vrši prema obračunu za cijeli mjesec. Udruženje Beta.ba može svim klijetima dostaviti po završetku određenog perioda marketinške kampanje broj prikazivanja bannera.

Internet stranica Beta.ba ima firewall koji djelomično ograničava protok informacija sa stranice prema trećim licima. Na taj je način svako neovlašteno prikupljanje bilo kakvih informacija, podataka i mjerenja sa ove internet stranice od strane trećih lica velikim dijelom ograničeno te samim tim nepotpuno i nepouzdano.

Prikupljanje podataka sa internet stranice Beta.ba dozvoljeno je trećim licima isključivo uz pismenu saglasnost Udruženja Beta.ba i u protivnom se smatra pravno nedozvoljenim i nedopuštenim aktivnostima.

Udruženje Beta.ba ne može uticati na posjetioce stranice da „kliknu“ na reklamni banner te samim tim ne nude klijentima ni podatke o tome niti garancije da će neko od posjetilaca stranice „kliknuti“ na reklamni banner.

Da li će neko od posjetilaca stranice „kliknuti“ na reklamni banner ili ne ne zavisi od finansijskog portala Beta.ba nego samo i isključivo od atraktivnosti bannera ili atraktivnosti reklamne poruke.

Udruženje Beta.ba preuzima na sebe samo odgovornost i obavezu da objavi reklamni banner, dok odgovornost da li će neko od posjetilaca „kliknuti“ na banner preuzima na sebe klijent i/ili njegova marketinška agencija koja je dizajnirala i izradila banner.

Udruženje Beta.ba smatra prilikom objavljivanja reklamnih bannera da su svi klijenti upoznati sa ovdje iznešenim opštim uvjetima oglašavanja te da nije potrebno dodatno upoznavanje klijenata s njima.