Marketing
Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba prihvata sve donacije i sponzorstva kao podršku za svoj rad i realizaciju svojih ciljeva.

Udruženje Beta.ba također svim zainteresiranim nudi mogućnost objavljivanja reklamnog materijala na svojoj internet stranici na domeni www.beta.ba i tu vrstu marketinškog oglašavanja tretira kao podršku radu Udruženja.

Cijena objavljivanja reklamnih bannera utrvđena je na Skupštini udruženja i ona iznosi fiksno 400 KM (200 eura) za mjesec dana na poziciji desno u vrhu stranice, pri čemu se jedan banner može rotirati sa bannerima drugih oglašivača.

Dimenzije bannera su standardne - 468 x 60 pixela - a banner dostavlja oglašivač isključivo u jednom od ponuđena tri formata: jpg, gif ili swf (flash). Nijedan drugi format bannera Udruženje Beta.ba ne može prihvatiti iz tehničkih razloga.

Na pomenutu cijenu bannera Udruženje Beta.ba odobrava slijedeće popuste. Na reklamnu kampanju od tri mjeseca popust je 15 posto, na kampanju od šest mjeseci popust je 30 posto a na reklamnu kampanju od dvanaest mjeseci popust je 50 posto.

Agencijska provizija je 10 posto i ne podrazumijeva dodatno umanjenje popusta za duže reklamne kampanje.

Uslovi plaćanja su slijedeći. Za stalne klijente plaćanje je po završetku reklamne kampanje, odnosno po završetku objavljivanja bannera. Stalni klijenti su svi klijente koji su se već reklamirali na stranicama Beta.ba i ispunili sve ugovorene obaveze.

Uslovi plaćanja za nove klijente i marketinške agencije su 50 posto iznosa unaprijed, prije početka objavljivanja bannera, a preostalih 50 posto prema dogovoru.

Plaćanje se vrši na transakcijsi račun udruženja Beta.ba po prijemu predračuna u elektronskom obliku (pdf) ili po prijemu orginalnog računa poštom.

Najkraći vremenski rok za objavljivanje bannera je 30 (mjesec) dana. Ukoliko klijent insistira da mu reklamna kampanja traje kraće od 30 dana, plaćanje se vrši prema obračunu za 30 dana.

Udruženje Beta.ba može svim klijetima dostaviti po završetku određenog perioda marketinške kampanje broj prikazivanja bannera. Mjerenje broja posjetitelja od strane klijenta obično ne daje pouzdane rezultate jer internet stranica Beta.ba ima firewall koji djelomično ograničava protok informacija sa stranice prema trećim licima.

Prikupljanje bilo kakvih podataka vezanih za internet saobraćaj sa internet stranice Beta.ba dozvoljeno je trećim licima isključivo uz pismenu saglasnost Udruženja Beta.ba.

Udruženje Beta.ba ne može uticati na posjetioce stranice da „kliknu“ na reklamni banner te samim tim ne nude klijentima ni podatke o tome niti garancije da će neko od posjetilaca stranice primjetiti reklamni banner ili otvoriti stranicu sa linkom sa reklamnog bannera.

Da li će neko od posjetilaca stranice „kliknuti“ na reklamni banner ili ne ne zavisi od ove stranice i Udruženja Beta.ba nego isključivo od atraktivnosti bannera ili atraktivnosti reklamne poruke i proizvoda.

Udruženje Beta.ba preuzima na sebe samo odgovornost i obavezu da objavi reklamni banner, dok odgovornost da li će neko od posjetilaca „kliknuti“ na banner preuzima na sebe klijent i/ili njegova marketinška agencija koja je dizajnirala i izradila banner.

Udruženje Beta.ba smatra prilikom objavljivanja reklamnih bannera da su svi klijenti upoznati sa ovdje iznesenim opštim uvjetima oglašavanja te da nije potrebno dodatno upoznavanje klijenata s njima.