Menu
RSS

Reklamno oglašavanje na stranicama magazina Beta.ba

Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba nudi svim zainteresiranim mogućnost reklamnog oglašavanja na internet stranicama magazina Beta.ba. Na stranicama magazina Beta.ba objavljujemo reklamne bannere standardnih dimenzija (468 x 60 pixela) na poziciji u desnom gornjem uglu na stranici. Svi banneri se rotiraju sa drugim bannerima.

Cijene objavljivanja reklamnih bannera utvrđene su na sjednicama Udruženja za razvoj finansijske kulture Beta.ba. Cijena objavljivanja reklamnog bannera u periodu od 30 (mjesec) dana u 2024. godini iznosi 400 KM. U slučaju kontinuirane reklamne kampanje od 6 mjeseci dajemo popust od 25 posto, a u slučaju kampanje od 12 mjeseci dajemo popust od 50 posto.

Plaćanje u svim pomenutim slučajevima je jednokratno (cjelokupni iznos) i akontativno. Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun Udruženja Beta.ba po prijemu predračuna u elektronskom obliku (pdf) ili po prijemu printanog računa. Najkraći vremenski rok za objavljivanje reklamnog bannera je 30 dana. Ako oglašivač insistira da mu reklamna kampanja traje kraće od 30 dana, plaćanje se vrši prema obračunu za 30 dana.

Banner dostavlja oglašivač u jednom od ponuđenih formata - jpg, png, gif ili swf (flash). Nijedan drugi format bannera ne možemo prihvatiti iz tehničkih razloga. Udruženje Beta.ba i magazin Beta.ba omogućavaju oglašavanje na svojim internet stranicama pod istim uslovima kao i vodeći svjetski društveni mediji (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter i drugi).

Udruženje Beta.ba i magazin Beta.ba mogu garantovati određeni broj prikazivanja nekog reklamnog bannera svakog oglašivača, ali ne mogu garantovati da će neko od posjetilaca naše stranice "kliknuti" na reklamni banner, baš kao što to rade Facebook, Instagram, TikTok, Twitter i drugi mediji i društvene mreže. Da li će neko od naših posjetilaca kliknuti na banner oglašivača ili ne zavisi od atraktivnosti reklamiranog proizvoda i/ili atraktivnosti samog bannera, upravo onako kako se to predaje i uči na školama i fakultetima marketinga širom svijeta.

Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba i magazin Beta.ba smatraju da su svi potencijalni oglašivači upoznati sa ovim pravilima iskazanim u ovom dokumentu koji je javno dostupni svima te smatramo da ne treba posebno ukazivati na njih svakom pojedinačnom oglašivaču.

Reklamacije na objavljeni oglas prihvataju se isključivo u pisanom obliku i to najkasnije u roku od tri dana od dana objave oglasa. U slučaju da je za reklamaciju odgovorno Udruženje Beta.ba ili magazin Beta.ba, klijentu će se odobriti ponovna objava istog oglasa bez dodatne naknade.

Ukoliko trebate više informacija o oglašavanju na stranicama magazina Beta.ba možete nas direktno kontaktirati posredstvom naše email adrese koju možete pronaći na dnu svake stranice internet magazina Beta.ba.