Pravno upozorenje
Udruženje Beta.ba skreće pažnju svim posjetiocima ove internet stranice i finansijskog portala Beta.ba na domeni www.beta.ba da korištenjem cjelokupnog ili bilo kojeg dijela sadržaja sa ove stranice, kao i preuzimanje materijala i dokumentacije sa ove internet stranice, svi posjetioci automatski i u potpunosti prihvataju ovdje navedene uslove, pravila korištenja, pravna upozorenja kao i odricanje od odgovornosti.

Ukoliko neko od posjetilaca stranice iz bilo kojeg razloga ne prihvata bilo koji od uslova ili pravila korištenja onda neka jednostavno ne koristiti bilo šta sa ove stranica i neka ne preuzima bilo kakve materijale i dokumente.

Sav sadržaj i sve informacije objavjene na ovoj internet stranici nude se javnosti na uvid u najboljoj namjeri i vjerovanju da su tačni.

Udruženje Beta.ba i članovi udruženja te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba ne pružaju apsolutno bilo kakve garancije u vezi bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga, te na taj način ne mogu biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili koristi koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg sadržaja sa ove internet stranice.

Sve informacije objavljene na ovim internet stranicama mogu sadržavati tehničke greške i netačnosti ili druge greške. Takve informacije administrator može promijeniti kada ih uoči, bez prethodnog obavještenja.

Sve informacije, mišljenja, očekivanja i prognoze dobivene su od izvora za koje vjerujemo da su pouzdani. Međutim, članovi udruženja te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba ne garantuju njihovu tačnost ili kompletnost i ne odgovaraju za tačnost informacija dobivenih od vanjskih izvora.

Kompletan sadržaj objavjen na stranicama Beta.ba može se koristiti samo i isključivo u informativne svrhe. Nijedan stav, informaciju ili prognozu ne treba shvatiti kao ponudu, zahtjevanje, nagovaranje ili nametanje kupovine ili prodaje bilo kojeg finansijskog ili sličnog proizvoda ili usluge.

Udruženje Beta.ba te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba ograđuju se od bilo koje odgovornosti - materijalne i moralne - zbog objavljivanja informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za prinose ili gubitke koji bi se mogli ostvariti prilikom korištenja informacija objavljenih na našim stranicama.

Udruženje Beta.ba te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba nema i ne može snositi apsolutno nikakvu odgovornost za proizvode ili usluge koje se nude na reklamnim banerima objavljenim na stranicama portala.

Udruženje Beta.ba isključivi je nositelji ničim ograničenih autorskih, vlasničkih i izdavačkih prava cjelokupnog autorskog sadržaja objavljenog na ovoj internet stranici.

Kopiranje i prenošenje sadržaja sa ove internet stranice, cjelokupnog ili u dijelovima, podložno je Zakonu o autorskim i srodnim pravima u BiH i nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti vlasnika autorskih prava.

Udruženje Beta.ba ne polaže autorska prava na tekstove, vijesti i informacije koje su prenesene na ovoj internet stranici iz drugih medija, koji, shodno zakonu, polažu autorska i druga prava na taj sadržaj. Takav je sadržaj na našim stranicama jasno označen.

Korištenjem ovih stranica i informacija objavljenih na njima slažete sa gore navedenim uslovima i pravilima korištenja. Ova pravila podložna su izmjenama i smatraju se važećim se od trenutka objavljivanja.

Internet stranica Beta.ba ima firewall koji djelomično ograničava protok informacija sa stranice prema trećim licima. Na taj je način svako neovlašteno prikupljanje bilo kakvih informacija, podataka i mjerenja sa ove internet stranice od strane trećih lica velikim dijelom ograničeno te samim tim nepotpuno i nepouzdano.

Prikupljanje bilo kakvih informacija, podataka i mjerenja sa internet stranice Beta.ba dozvoljeno je trećim licima isključivo uz pismenu saglasnost Udruženja Beta.ba i u protivnom smatra se pravno nedozvoljenom radnjom.

Udruženje Beta.ba te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba smatraju da su apsolutno svi posjetioci ove internet stranice www.beta.ba upoznati sa ovdje iznesenim pravnim uslovima korištenja sadržaja i drugih aktivnosti te da nije potrebno dodatno upoznavanje.

Preporuka urednika

Kako je uništavan Energoinvest, nekadašnji ponos privrede BiH

Vijest koja je objavljena prošle sedmice, a u kojoj se kaže da je sarajevska kompanija Energoinvest ... link

Privatizacija: Referendumom do odluke o prodaji elektroprivreda

Konačno je u javnost isplivala dugo najavljivana Agenda ekonomskih reformi, koja je navodno urađena ... link

Privatizacija u BiH: Država je loš gazda, ali još ima i daleko gorih

Prošle sedmice od predstavnika nove izvršne vlasti čuli smo dobro poznate, ali pomalo zaboravljene ... link

Zatvaranje VW pogona u BiH: Rekvijem za proizvodnju automobila

U martu 1999. godine imao sam priliku prisustvovati pres-konferenciji Volkswagena AG u sjedištu ... link