Pravno upozorenje
Udruženje Beta.ba skreće pažnju svim posjetiocima ove internet stranice i finansijskog portala Beta.ba na domeni www.beta.ba da korištenjem cjelokupnog ili bilo kojeg dijela sadržaja sa ove stranice, kao i preuzimanje materijala i dokumentacije sa ove internet stranice, svi posjetioci automatski i u potpunosti prihvataju ovdje navedene uslove, pravila korištenja, pravna upozorenja kao i odricanje od odgovornosti.

Ukoliko neko od posjetilaca stranice iz bilo kojeg razloga ne prihvata bilo koji od uslova ili pravila korištenja onda neka jednostavno ne koristiti bilo šta sa ove stranica i neka ne preuzima bilo kakve materijale i dokumente.

Sav sadržaj i sve informacije objavjene na ovoj internet stranici nude se javnosti na uvid u najboljoj namjeri i vjerovanju da su tačni.

Udruženje Beta.ba i članovi udruženja te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba ne pružaju apsolutno bilo kakve garancije u vezi bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga, te na taj način ne mogu biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili koristi koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg sadržaja sa ove internet stranice.

Sve informacije objavljene na ovim internet stranicama mogu sadržavati tehničke greške i netačnosti ili druge greške. Takve informacije administrator može promijeniti kada ih uoči, bez prethodnog obavještenja.

Sve informacije, mišljenja, očekivanja i prognoze dobivene su od izvora za koje vjerujemo da su pouzdani. Međutim, članovi udruženja te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba ne garantuju njihovu tačnost ili kompletnost i ne odgovaraju za tačnost informacija dobivenih od vanjskih izvora.

Kompletan sadržaj objavjen na stranicama Beta.ba može se koristiti samo i isključivo u informativne svrhe. Nijedan stav, informaciju ili prognozu ne treba shvatiti kao ponudu, zahtjevanje, nagovaranje ili nametanje kupovine ili prodaje bilo kojeg finansijskog ili sličnog proizvoda ili usluge.

Udruženje Beta.ba te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba ograđuju se od bilo koje odgovornosti - materijalne i moralne - zbog objavljivanja informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za prinose ili gubitke koji bi se mogli ostvariti prilikom korištenja informacija objavljenih na našim stranicama.

Udruženje Beta.ba te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba nema i ne može snositi apsolutno nikakvu odgovornost za proizvode ili usluge koje se nude na reklamnim banerima objavljenim na stranicama portala.

Prilikom objavljivanja podataka iz finansijskih izvještaja privrednih društava u pojedinim slučajevima mogu se javiti razlike u brojčanim podacima - i to ponekad i znatne razlike - ali koje su uglavnom vezane za revidirane i nerevidirane izvještaje.

Finansijski portal Beta.ba skreće pažnju svim posjetiocima da obrate pažnju u takvim slučajevima da li je riječ o revidiranom ili nerevidiranom izvještaju jer dobit (ili gubitak) društva za isti obračunski period može biti itekako različita u zavisnosti od toga da li je izvještaj revidiran ili ne.

Udruženje Beta.ba isključivi je nositelji ničim ograničenih autorskih, vlasničkih i izdavačkih prava cjelokupnog autorskog sadržaja objavljenog na ovoj internet stranici.

Kopiranje i prenošenje sadržaja sa ove internet stranice, cjelokupnog ili u dijelovima, podložno je Zakonu o autorskim i srodnim pravima u BiH i nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti vlasnika autorskih prava.

Udruženje Beta.ba ne polaže autorska prava na tekstove, vijesti i informacije koje su prenesene na ovoj internet stranici iz drugih medija, koji, shodno zakonu, polažu autorska i druga prava na taj sadržaj. Takav je sadržaj na našim stranicama jasno označen.

Korištenjem ovih stranica i informacija objavljenih na njima slažete sa gore navedenim uslovima i pravilima korištenja. Ova pravila podložna su izmjenama i smatraju se važećim se od trenutka objavljivanja.

Internet stranica Beta.ba ima firewall koji djelomično ograničava protok informacija sa stranice prema trećim licima. Na taj je način svako neovlašteno prikupljanje bilo kakvih informacija, podataka i mjerenja sa ove internet stranice od strane trećih lica velikim dijelom ograničeno te samim tim nepotpuno i nepouzdano.

Prikupljanje bilo kakvih informacija, podataka i mjerenja sa internet stranice Beta.ba dozvoljeno je trećim licima isključivo uz pismenu saglasnost Udruženja Beta.ba i u protivnom smatra se pravno nedozvoljenom radnjom.

Udruženje Beta.ba te urednik i novinari finansijskog portala Beta.ba smatraju da su apsolutno svi posjetioci ove internet stranice www.beta.ba upoznati sa ovdje iznesenim pravnim uslovima korištenja sadržaja i drugih aktivnosti te da nije potrebno dodatno upoznavanje.

Preporuka urednika

Biblioteka elektronskih knjiga, publikacija i dokumenata u PDF

Na ovoj stranici možete pronaći linkove za razne elektronske knjige, publikacije, zakone ... link

Multimedijalni video sadržaj, preporuke dokumentarnih filmova

Udruženja Beta.ba svim posjetiocima ove stranice predlaže da pogledaju slijedeći video sadržaj ... link

Pravno upozorenje, autorska prava i odricanje od odgovornosti

Udruženje Beta.ba skreće pažnju svim posjetiocima ove internet stranice i finansijskog ... link

Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba iz Sarajeva, BiH

Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, registrirano ... link