Pravno upozorenje
Udruženje Beta.ba svim posjetiocima ove internet stranice (www.beta.ba) skreće pažnju da korištenjem cjelokupnog ili bilo kojeg dijela sadržaja sa ove stranice, kao i preuzimanje materijala i dokumentacije, svi posjetioci automatski i u potpunosti prihvataju ovdje navedene uslove, pravila korištenja, pravna upozorenja kao i odricanje od odgovornosti.

Ukoliko neko od posjetilaca stranice iz bilo kojeg razloga ne prihvata bilo koji od uslova ili pravila korištenja onda neka jednostavno ne koristiti bilo šta sa ove stranica i neka ne preuzima bilo kakve materijale i dokumente.

Sav sadržaj i sve informacije objavjene na ovoj internet stranici nude se javnosti na uvid u najboljoj namjeri i vjerovanju da su tačni.

Članovi Udruženja Beta.ba ne pružaju apsolutno bilo kakve garancije u vezi bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga, te na taj način ne mogu biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili koristi koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg sadržaja sa ove internet stranice.

Sve informacije objavljene na ovim internet stranicama mogu sadržavati tehničke greške i netačnosti ili druge greške. Takve informacije administrator može promijeniti kada ih uoči, bez prethodnog obavještenja.

Kompletan sadržaj objavjen na ovim internet stranicama može se koristiti samo i isključivo u informativne svrhe. Nijedan stav, informaciju ili prognozu ne treba shvatiti kao ponudu, zahtjevanje, nagovaranje ili nametanje kupovine ili prodaje bilo kojeg finansijskog ili sličnog proizvoda ili usluge.

Udruženje Beta.ba ograđuju se od bilo koje odgovornosti - materijalne i moralne - zbog objavljivanja informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za prinose ili gubitke koji bi se mogli ostvariti prilikom korištenja informacija objavljenih na našim stranicama.

Udruženje Beta.ba nema i ne može snositi apsolutno nikakvu odgovornost za proizvode ili usluge koje se nude na reklamnim banerima objavljenim na stranicama portala.

Udruženje Beta.ba isključivi je nositelji ničim ograničenih autorskih, vlasničkih i izdavačkih prava cjelokupnog autorskog sadržaja objavljenog na ovoj internet stranici.

Kopiranje i prenošenje sadržaja sa ove internet stranice, cjelokupnog ili u dijelovima, podložno je Zakonu o autorskim i srodnim pravima u BiH i nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti vlasnika autorskih prava.

Udruženje Beta.ba ne polaže autorska prava na tekstove, informacije, komentare ili vijesti koje su prenesene na ovoj internet stranici iz drugih medija, koji, shodno zakonu, polažu autorska i druga prava na taj sadržaj. Takav je sadržaj na našim stranicama jasno označen.

Korištenjem ovih stranica i informacija objavljenih na njima slažete sa gore navedenim uslovima i pravilima korištenja. Ova pravila podložna su izmjenama i smatraju se važećim se od trenutka objavljivanja.

Udruženje Beta.ba smatra da su apsolutno svi posjetioci ove internet stranice upoznati sa ovdje iznesenim pravnim uslovima korištenja sadržaja i drugih aktivnosti te da nije potrebno dodatno upoznavanje.