Menu
RSS

Takozvana provjera činjenica je samo tuđe mišljenje

Udruženje Beta.ba samoodrživ je pravni subjekt koji se finansira od rada svojih članova. Na tekstovima koje objavljujemo na internet stranici beta.ba rade brojni saradnici, koji imaju veliko profesionalno iskustvo i koji su apsolutno sposobni da samostalno provjeravaju sve činjenice koje objavljuju u svojim tekstovima. Zbog toga sadržaju objavljenom na internet stranci beta.ba aposlutno nije potrebna bilo kakva dodatna provjera činjenica (engleski fact check) od strane trećih lica, a naročito zbog par stvari koje ćemo posebno apostrofirati.

Provjera činjenica kakva danas postoji u zapadnom svijetu nije zapravo nikakva stvarna provjera činjenica. To je, između ostalog, jasno navedeno i u sudskom podnesku advokata kompanije Meta Platforms (Facebook), koji je zvanično podnesen 29. novembra 2021. godine Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država u San Joseu, u sporu John Stossel protiv Facebook, sudski broj slučaja 5:21-cv-07385-VKD.

Advokati Meta Platforms u svom podnesku navode da su provjere činjenica od treće strane za Facebook zapravo samo "zaštićena mišljenja" (link), odnosno da je takozvana provjera činjenica ustvari tek mišljenje onoga ko je radio tu navodnu "provjeru" a nipošto tvrdnja ili izjava o istinitosti neke činjenice. Udruženje Beta.ba, naravno, nema ništa ni protiv tuđeg mišljenja, ali je apsolutno protiv toga da se tuđe mišljenje tretira kao provjerena činjenica.

Zatim, osobe i pravna lica koje rade navodne provjere činjenica su uglavnom finansirani od donacija te je s te pozicije apsolutno jasno da će uvijek podržavati stavove koji odgovaranju njihovim donatorima, predstavljajući ih kao "provjerene činjenice" i "dokazanu istinu". Zbog toga u SAD organizacije koje vrše navodu provjeru činjenica već nazivaju cenzorsko - industrijskim kompleksom. Ali udruženje Beta.ba ne prihvata bilo kakav oblik cenzure, a posebno ne onu cenzuru koja je finansirana novčanim sredstvima onih koji imaju određene poslovne ili političke interese.

Osim pomenutog, veoma je sporna i sturčnost osoba koje rade navodnu provjeru činjenica na ovim prostorima (link). Udruženje Beta.ba je imalo slučaj sa jednim tekstom u kojem smo pomenuli 12 naučnih studija koje su sve iznijele istu tvrdnju. Zbog toga nas je kontaktirala osoba iz lokalne fact check organizacije raskrinkavanje.ba koja je ubrzo zatim navodno provjerila činjenice iz pomenutih 12 naučnih studija te ih nakon toga "demantirala" i označila kao netačne.

Na pomenutih 12 naučnih studija radilo 78 doktora nauka iz raznih sektora mikrobiologije, a "demantirala" ih je osoba iz raskrinkavanje.ba koja je u tom trenutku bila studentica treće godine žurnalistike u Sarajevu. Ona je navodno provjerila činjenice i "utvrdila" da 78 doktora nauka iz cijelog svijeta griješe u svojim istraživanjima - i sve to u segmentu u kojem studentica žurnalistike nije imala apsolutno nikakvo iskustvo niti formalno obrazovanje. Zbog pomenutog internet magazin Beta.ba zaista ne treba nikakvu provjeru činjenica takvih osoba.