Log in

Programere u BiH čeka oko šest hiljada radnih mjesta

Država još nije prepoznala potencijale IT sektora, te ne ulaže ni približno dovoljno u obrazovanje ni u istraživanje

BANJA LUKA - Informaciono - telekomunikaciona (IT) industrija u Bosni i Hercegovini ima potencijal da u narednih pet godina zaposli šest hiljada ljudi, ali da bi se to desilo, država mora da prepozna njen značaj. Sa druge strane, u 2018. godini gotovo 1.000 studenata upisalo je neki od fakulteta iz oblasti IT-a u širem smislu, dok ih je oko 200 diplomiralo u oblasti softverskog inženjerstva.

Prema istraživanju Bit Alijanse, koja okuplja najveće kompanije u ovom sektoru u zemlji, oko 4.200 ljudi bavi se poslom kompjuterskog programiranja i poslovima u vezi s programiranjem. Podatak koji najbolje govori o brzom rastu ovog sektora je činjenica da je ukupan broj zaposlenih udvostručen od 2012. do 2017. godine.

Međutim, iako su plate iznad prosjeka, ni ova oblast, kao i sve druge u BiH, nije imuna na odlazak stručnjaka u inostranstvo, zbog čega su kompanije često u nezavidnoj poziciji i gdje moraju odbijati poslove koje im nude strani partneri.

„Država još nije prepoznala potencijale IT sektora, te ne ulaže ni približno dovoljno u obrazovanje, kao ni u istraživanje i razvoj na visokoškolskim institucijama, što bi moglo povući naprijed industriju još snažnije i brže. Kao rezultat toga imamo da kapaciteti državnih fakulteta nisu dovoljni da podmire potrebe IT sektora, jer nedostaje osnovnih resursa, kao što su učionice, adekvatna oprema, a poseban je problem što izvrsni studenti nisu ni na koji način motivisani da ostanu u okviru akademske zajednice, te da podučavaju nove generacije, nego se odlučuju da rade u privatnom sektoru, gdje mogu ostvariti bolje radne uslove“, ocjenjuju u Bit alijansi.

Kažu kako se tehnologija razvija mnogo brže nego što se studijski programi i niži nivoi obrazovanja mogu prilagoditi, te da je to izazov koji je prisutan svugdje u svijetu. Zbog toga i same kompanije ulažu znatna sredstva u svoje programe prakse i stručnog usavršavanja kako bi se mladi inženjeri upoznali s aktuelnim tehnologijama i trendovima industrije, prenosi Capital.ba. Međutim, kao i učenici, i oni koji im prenose znanje napuštaju zemlju i teško ih je zadržati.

„Imamo stručnjake koji mogu kreirati nove generacije inženjera, ali država mora ponuditi uslove i ambijent koji će ih zadržati na fakultetima kako bi svojim radom u oblasti istraživanja, razvoja i predavanja novim generacijama ostvarili svoj puni potencijal. Trenutno to nije slučaj i elektrotehnički fakulteti su pred velikim izazovom da zadrže i trenutno zaposlene asistente i profesore. To je sigurno jedan od ključnih izazova s kojima se suočava visokoškolsko, ali sve više i srednjoškolsko obrazovanje u oblasti IT-a“, pričaju u Bit Alijansi.

Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, kazao je, najavljujući konferenciju o digitalizaciji bh. društva, kako u IT sektoru ukupno radi 11.000 ljudi, te da sa pet posto učestvuje u BDP-u, što je, kako je ocijenio, malo. Prema njegovom mišljenju, to učešće bi trebalo da bude 15 posto.

Haris Hadžialić, direktor firme Global GPS BH, kazao je kako se u informaciono-komunikacionim tehnologijama mora prepoznati prostor za investicije te da se okruženje mora mijenjati, a što će, kako smatra, biti dugoročan proces.

-8°C

Sarajevo

Cloudy

Humidity: 96%

Wind: 4.83 km/h

  • 03 Jan 2019 -1°C -6°C
  • 04 Jan 2019 -2°C -7°C