Udruženje Beta.ba
Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, registrirano je sredinom decembra 2011. godine u Ministarstvu pravde Federacije BiH, a počelo je s radom u januaru 2012. godine.

Udruženje za razvoj finansijske kulture Beta.ba (skraćeno Udruženje Beta.ba) je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija koja djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Udruženje je svoje ciljeve definisalo na osnivačkoj skupštini te ih potom taksativno navelo u Statutu udruženja. Ministarstvo pravde FBiH potom je svojim Rješenjem potvrdilo i statut i ciljeve udruženja.

Osnovni cilj Udruženja Beta.ba je promicanje, širenje i razvoj finansijske kuture kao dijela opće građanske kulture.

Ostali ciljevi su promocija i razvoj odgovornog vođenja ličnih finansija, kulture odgovorne potrošnje, štednje i ulaganja te odgovornog i smislenog zaduživanja.

Udruženje svoje ciljeve, shodno Statutu i Rješenju, ostvaruje kroz razne djelatnosti, pri čemu se posebno fokusira na pružanje cjelokupnih informacija posredstvom svoje internet stranice te printanih i elektronskih publikacija.

Udruženje se u svojim aktivnostima posebno fokusira na segment ličnih finansija fizičkih lica, na odgovorno upravljanje, potrošnju i štednju te investiranje, čime se ostvaruje primarni cilju udruženja - promocija i razvoj finansijske kulture.

Udruženje Beta.ba ima svoju internet stranicu na domeni www.beta.ba, čija je osnovna svrha realizacija ciljeva udruženja te njegova promocija.

Udruženje na svojoj internet stranici redovno objavljuje izabrane ekonomske i finansijske tekstove iz medija iz BiH i svijeta u sklopu svojih aktivnosti na unaprijeđenju bolje informiranosti o kretanjima u finansijskom sektoru.

Udruženje Beta.ba radi tokom cijele godine, svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 14.00 sati, izuzev u periodu kolektivnog zmskog i ljetnjeg godišnjeg odmora (januar / februar i juli / avgust), te za vrijeme državnih i vjerskih praznika.

Svi članovi Udruženja Beta.ba, uključujući i članove koji su angažirani u radnim tjelima udruženja, rade isključivo na volonterskoj osnovi te se, shodno tome, može desiti da ponekad nisu dostupni u gore pomenutom radnom vremenu.

No, bez obzira na to, uvijek je neko od članova Udruženja Beta.ba dostupan za kontakt posredstvom naše e-mail adrese.

Internet stranica Beta.ba optimizirana je za preglednik (browser) Mozilla Firefox i može se desiti da se sve stranice ne prikazuju tehnički ispravno u drugim preglednicima.

Zbog toga sugerišemo svim posjetiocima naše internet stranice da koriste preglednik Mozilla Firefox kako bi dobili tehnički ispravne sve naše stranice i cjelokupan sadržaj.

.

.