Menu
RSS
Banner 01

Vitamin D znatno smanjuje rizik srčanog udara

Vitamin D se najčešće veže za sunce i zdravlje kostiju, ali nova naučna studija iz Australije sugeriše da redoviti režim uzimanja vitamina D kao dodatka može mnogo doprinijeti zdravlju srca. Studija, bazirana na kliničkom ispitivanju, otkriva da dodaci vitamina D mogu smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, poput srčanih udara među starijim odraslim osobama (starijima od 60 godina).

Kardiovaskularne bolest opšti je pojam koji obuhvata sva stanja koja zahvaćaju srce ili krvne žile i jedan je od glavnih uzroka smrti u svijetu. Predviđa se da će se kardiovaskularne bolesti, poput srčanog i moždanog udara, povećati kako stanovništvo nastavlja živjeti duže, a hronične bolesti postaju sve češće.

Prethodne opservacijske studije dosljedno su primjećivale vezu između nivoa vitamina D i rizika od kardiovaskularnih bolesti, ali do sada randomizirana kontrolirana ispitivanja nisu dala dokaze da dodaci vitamina D sprječavaju kardiovaskularne probleme - vjerojatno zbog razlika u dizajnu ispitivanja koje mogu uticati na rezultate.

Kako bi se pozabavili ovim problemom, istraživački tim u Australiji procijenio je bi li nadopunjavanje mjesečnim dozama vitamina D kod starijih osoba promijenilo stopu velikih kardiovaskularnih udara. Ovo D-Health ispitivanje provedeno je između 2014. i 2020. i uključivalo je 21.315  stanovnika Australije, u dobi od 60 do 84 godine. Sudionici su primili jednu kapsulu od 60.000 IU vitamina D (10.662 osobe) ili placebo (10.653 osobe) koju su uzimali oralno na početku svakog mjeseca u periodu do pet godina.

Oni sa historijom visokih razina kalcija (hiperkalcemija), preaktivne štitnjače (hiperparatireoidizam), bubrežnih kamenaca, mekih kostiju (osteomalacija), sarkoidoze, upalne bolesti ili neko ko već uzima više od 500 IU/dan vitamina D isključeni su iz eksperimenta.

Prosječno liječenje trajalo je pet godina, a više od 80 posto izjavilo je da su uzeli najmanje 80 posto svojih tableta. Tokom ispitivanja, 1.336 sudionika doživjelo je neki veliki kardiovaskularni događaj (6,6 posto u skupini koja je primala placebo, 6 posto u skupini koja je primala vitamin D).

U međuvremenu, stopa velikih kardiovaskularnih događaja bila je devet posto niža u kohorti suplementa vitamina D u usporedbi sa placebo grupom (ekvivalentno 5,8 događaja manje na 1.000 ljudi).

Stope srčanog udara (-19 posto) i koronarne revaskularizacije (-11 posto) bile su niže u skupini koja je primala vitamin D, ali tim istraživača nije primijetio nikakve razlike u stopi moždanog udara između dvije skupine.

Sve u svemu, procjenjuje se da bi starije osobe trebale mjesečno uzimati dodatke vitamina D kako bi spriječile pojavu neželjenog kardiovaskularnog događaja. Istraživači vjeruju da njihova otkrića sugerišu da suplementacija vitaminom D može smanjiti rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja.