Menu
RSS
Banner 02

Royal Raymond Rife i liječenje frekvencijama

Royal Raymond Rife bio je briljantan američki naučnik i mikrobiolog koji je već 1930. razvio optički mikroskop vrlo visoke rezolucije pomoću posebne kvarcne optike, a koji je tada pružao povećanja i rezoluciju koja ni do danas nije nadmašena. Njegovi mikroskopi nadmašili su teorijska ograničenja običnog vidljivog svjetla u mikroskopiji, iako se on uspješno bavio i drugim stvarima.

Međutim, danas se otkrića i saznanja koja je objavio Rife pažljivo uklanjaju od javnosti, iako su mnoga njegova saznanja najblaže rečeno revolucionarna. Godine 1920. Raymond Rife dovršio je konstrukciju prvog "virusnog mikroskopa", a 1933. usavršio je tu tehnologiju, napravivši nevjerojatno složen univerzalni mikroskop sa gotovo 6.000 dijelova koji je mogao povećavati do 60.000 puta. Ovim jedinstvenim mikroskopom Rife je postao prva osoba na svijetu koja je vidjela žive viruse.

Moderni elektronski mikroskopi odmah ubijaju ono što se ispituje i pokazuju samo mrtve ostatke organizama. U Rifeovom mikroskopu moglo se u stvarnom vremenu vidjeti kako virusi mijenjaju oblik, razmnožavaju se i reaguju na naprimjer kancerogene tvari te kako se zdrava ćelija pretvara u ćeliju raka. Rife je najprije spektroskopom pažljivo identificirao individualni potpis svakog mikroorganizma, a zatim je polako rotirao kvarcnu optičku prizmu dok ne bi postigao potrebnu valnu dužinu koja pogođa mikroorganizam i učini ga vidljivim.

Na taj je način uspio odrediti odgovarajuću frekvenciju na kojoj pojedini organizmi vibriraju. Svaka molekula vibrira na vlastitoj frekvenciji. Ne postoje dvije molekule koje imaju istu frekvenciju ili energetski potpis. Tako je opisao pojedinačne mikroorganizme i stvorio nevjerojatan inventar pojedinačnih mikroorganizama i opisao na kojoj frekvenciji svaki određeni virus, bakterija ili organizam vibrira.

Više od 75 posto organizama koje je Rife mogao vidjeti svojim mikroskopom vidljivo je samo na ultraljubičastom svjetlu koje ljudsko oko ne može vidjeti. Rife je prevladao ovo ograničenje korištenjem tehnike koja je postala uobičajena sa pojavom radijskog emitovanja. Osvijetlio je mikroorganizam (obično virus ili bakteriju) sa dvije različite frekvencije ultraljubičastog svjetla koje su rezonirale sa njegovim spektralnim potpisom.

Do 1930. godine Rife je već bio toliko ispred svojih kolega da oni nisu mogli shvatiti kako je on to sve uspio, pa su često putovali u njegov laboratorij u San Diegu kako bi pogledali njegov mikroskop. Royal Rife prvi je identificirao viruse raka kod ljudi još 1920. godine. Nakon više od 20.000 pokušaja transformacije normalne ćelije u ćeliju tumora, Rife je uspio, a ozračeni virus raka prošao je kroz ultra-fini filter i ubrizgan je u tijelo laboratorijskih životinja. Iz iste kulture, Rife je kasnije stvorio 400 tumora kod laboratorijskih životinja. Sve je fotografisano i snimljeno. Virus raka nazvao je Cryptocides primordiales.