Menu
RSS
Banner 02

Šta kriju knjige talijanskog ljekara Calligarisa?

Da li ste čuli za talijanskog neurologa dr. Giuseppe Calligarisa? Znate li da je talijanska Vlada tridesetih godina prošlog stoljeća uništila i zabranila sve njegove knjige, pa čak i njihovo kopiranje, a da ta zabrana važi i danas? Znate li da su uprkos tome američki i sovjetski obavještajni agenti po završetku Drugog svjetskog rata obilazili talijansko stanovništvo i kupovali sve postojeće knjige ovog ljekara, ne pitajući za cijenu? Šta to kriju knjige neurologa dr. Giuseppe Calligarisa?

Giuseppe Calligaris je rođen 29. oktobra 1876. godine u Forni di Sotto u Italiji. Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Bolonji 1901. godine sa najvišom ocjenom - Summa Cum Laude - sa diplomskim radom pod nazivom “Misli mogu da liječe”. Godine 1902. preselio se u Rim, gdje je postao student profesora Mingazzinija, direktora Instituta za neuropatologiju na Medicinskom fakultetu tog univerziteta. Calligaris je ubrzo postao redovni profesor neurologije i držao je predavanja u periodu od trideset godina, od 1909. pa sve do 1929. godine.

Paralelno sa univerzitetskim radom Calligaris je radio i sa pacijentima. U radu sa pacijentima je otkrio mrežu meridijanskih linija na ljudskoj koži, koje je smatrao linijama energije u tijelu, a koje je nazvao “linearnim lancima tijela i duha”. Tvrdio je da je pregledao nekoliko desetaka hiljada pacijenata i eksperimentalno potvrdio mrežu uzdužnih meridijana i poprečnih paralela na ljudskoj koži.

Te linije su, kako je potvrdio eksperimentima, imale manji električni otpor od ostalih dijelova ljudskog tijela, a bile su i hladnije i osjetljivije od ostalih dijelova kože. Također je uočio da te linije obrazuju pravilne geometrijske figure različitih vrsta i veličina koje je nazvao “prozor u svemir”. Neke od tih linija poznate su i kineskoj akupunkturi, ali Calligarisov model znatno premašuje kinesko nasljeđe - akupunktura naime poznaje oko 800 tačaka, a Calligaris nekoliko hiljada. A zašto su Calligarisu bile važne te linije, tačke i figure koje su se formirale?

Calligaris je, naime, smatrao da postoji “viša inteligencija” koja neometano protiče kroz cijeli svemir i da kao eho odzvanja u svakoj individui. Tvrdio je također da su kod većine ljudi te reakcije latentne i da se teško primjećuju zato što je blokiran izvorni kontakt ljudi sa svemirom. Međutim, te linije, tačke i figure su mu bile važne i zbog terapijskog aspekta. Calligaris je tvrdio da svi biološki sistemi emituju mjerljiva zračenja koja pružaju informacije o harmoniji ili disharmoniji organa u sistemu. Prema njemu, stanje energetskog sklada se na fizičkom planu ispoljava kao zdravlje, a stanje nesklada kao bolest.

Stimulacijom određenih tačaka i meridijana može se manipulisati tom energijom, tvrdio je on, što na fizičkom nivou vodi do ozdravljenja sistema, odnosno organizma. Otkrito je također da mentalna slika, odnosno sama misao, proizvodi određene vibracije i frekvencije od kojih ljudi mogu da ozdrave.