Menu
RSS
Banner 01

Kvercentin štiti od raka, virusa i snižava pritisak

Kvercetin je antioksidans flavonol koji se prirodno nalazi u hrani kao što su jabuke, šljive, crveno grožđe, zeleni čaj, cvijet bazge i luk ... da navedemo samo neke. Prema izvještaju 100 Quercetin Foods: Best Natural Sources Ranked iz 2022. godine, tržište kvercetina brzo raste zbog njegovog uticaja na zdravlje. Benefiti kvercetina postaju sve šire poznati, sa projektovanim globalnim tržištem od 406 miliona dolara do 2027. godine.

Naučno je dokazano da kvercetin suzbija upalu i djeluje kao prirodni antihistaminik. Zapravo, čini se da je njegov antivirusni kapacitet primarni fokus mnogih studija koje se bave dobrobitima kvercetina, iako je nekoliko studija naglasilo sposobnost kvercetina da spriječi i liječi i prehladu i grip.

Upotreba kvercetina uključuje prevenciju i / ili liječenje visokog krvnog pritiska, kardiovaskularnih bolesti, metaboličkog sindroma, određenih karcinoma, gihta, artritisa i poremećaja raspoloženja. Osim toga, kvercetin je također koristan za neurodegenerativne promjene uzrokovane aluminijumom, kao što su one koje se mogu vidjeti kod Alzheimerove, Parkinsonove i amiotrofične lateralne skleroze (ALS), kako je to navedeno u studiji “Quercetin attenuates neuronal death against aluminum-induced neurodegeneration in the rat hippocampus”.

“Primjena kvercetina od 10 mg po kilogramu tjelesne težine po danu smanjila je oksidativni stres izazvan aluminijumom (10 mg/kg), a smanjena je proizvodnja ROS te povećana aktivnost mitohondrijalne superoksid dismutaze (MnSOD). Osim toga, kvercetin također sprečava translokaciju cyt-c izazvanu aluminijumom i povećava Bcl-2, smanjuje Bax, p53, aktivaciju kaspaze-3 i smanjuje fragmentaciju DNK”, navodi se u studiji.

Među najnovijim radovima o ovom snažnom antioksidansu je recenzirana studija Effect of quercetin on traits of the metabolic syndrome, endothelial function and inflammation in men with different APOE isoforms, objavljena u izdanju Phytotherapy Research iz marta 2019., razmatrala je devet randomiziranih kontroliranih naučnih studija koje su istraživale učinak kvercetina na metabolički sindrom.

Metabolički sindrom se odnosi na grupu stanja (uključujući visok krvni pritisak, visok nivo šećera u krvi, visoke nivoe triglicerida i akumulaciju masti oko struka) koja povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2, bolesti srca i moždanog udara.

Dok objedinjeni nalazi nisu pronašli nikakav uticaj na nivo glukoze u plazmi, inzulinsku rezistenciju ili nivo hemoglobina A1c, dalje analize podgrupa su otkrile da je dodatak kvercetina “značajno smanjio” glukozu u plazmi u studijama koje su trajale najmanje osam sedmica i u kojima su korištene doze od najmanje 500 miligrama po danu. U studijama koje su uključivale osobe starije od 45 godina, “značajno” smanjenje inzulina je također ustanovljeno kada se koristi doza od 500 mg dnevno ili više.