Menu
RSS

Teorija dr. Geerd Hamera: Rak je bolest duše

Njemački liječnik Ryke Geerd Hamer imao je izuzetno visok postotak uspješnosti sa svojom terapijom liječenja raka - daleko veći od bilo koje terapije koju sam vidio. Prilikom jednog od nekoliko suđenja progonjenom dr. Hameru, javni tužitelj (u Wiener Neustadtu u Austriji) morao je priznati da je 6.000 od 6.500 pacijenata sa pretežno uznapredovalim stadijima raka još bilo živo četiri do pet godina nakon tretmana dr. Hamera.

To je uspješnost od 90 posto i to je ujedno prvi slučaj sudskog priznanja terapije dr. Hamera. I naravno, to je potpuno obrnuti rezultat koji se mogu očekivati nakon konvencionalnog liječenja uznapredovalog raka.

Dr. Hamer je dobio rak testisa nedugo nakon što je njegov sin ustrijeljen 1978. godine i pitao se da li je sinovljeva smrt bila uzrok njegovog raka. Ipak, tek je tri godine kasnije, radeći u bolnici za liječenje raka na Univerziteta u Minhenu, dr. Hamer mogao započeti sa ozbiljnijim istraživanjem raka. Nakon toga istražio je i dokumentirao 15.000 slučajeva raka i otkrio je da su uvijek bile prisutne sljedeće karakteristike, koje je nazvao “željeznim pravilima raka”.

(1) Svaki rak i slična bolest počinju kao DHS - Dirk Hamer Sindrom - nazvan po njegovom sinu. To je ozbiljno, akutno dramatično i izolirajuće iskustvo psihičkog konflikta i šoka. Istovremeno se manifestira na tri nivoa - na psihi, mozgu i na organima. (2) Tema psihičkog konflikta određuje mjesto fokusa Hamer Herda u mozgu i mjesto raka u nekom organu. (3) Tok psihičkog konflikta u međuzavisnosti je s razvojem Hamer Herda u mozgu te sa razvojem raka u organu.

U trenutku nekog konflikta - šoka, na predodređenom mjestu u mozgu događa se nešto poput kratkog spoja. To se može snimiti kompjuterskom tomografijom (CT) i nalikuje koncentričnim krugovima na streljačkoj meti ili površini vode nakon što je u nju bačen kamen. Kasnije, ako se konflikt razriješi, CT slika se mijenja i razvija se edem i, konačno, ožiljak.

Iz sljedećeg primjera može se vidjeti koliko su ova oštećenja moždanog tkiva specifična i precizno smještena. Nakon stručnog predavanja, jedan liječnik dao je dr. Hameru CT sliku mozga nekog pacijena i zamolio ga da je protumači. Dr. Hamer je iz nje dijagnosticirao da pacijent ima novi karcinom mjehura koji krvari i u fazi je zarastanja, stari karcinom prostate, dijabetes, stari karcinom pluća i gubitak osjeta u određenom dijelu tijela, uz odgovarajuće emocionalne konflikte.

Zapanjuje činjenica da je dr. Hamer uspio pokazati da se istovremeno sa pojavom koncentričnih oštećenja tkiva i mozga na CT-u odgovarajućeg organa također mogu vidjeti takve koncentrične lezije. Prema dr. Hameru, do toga dolazi istog trenutka kada psihički šok pogodi podsvjesnu razinu te iste sekunde počinje razvoj raka.