Menu
RSS

Godišnja inflacija u maju 2024. u BiH 2 posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini, mjerene indeksom potrošačkih cijena (CPI - Consumer Price Index), u maju 2024. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veće su za 2 posto, objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Indeks potrošačkih cijena u maju 2024. godine iznosio je 125,6 indeksnih poena (grafika), pri čemu je indeks u januaru 2021. godine iznosio 100 poena. To znači da su cijene u maju 2024. veće u prosjeku za 25,6 posto u odnosu na januar 2021. godine.

Prosječni godišnji rast cijena u maju 2024. godine zabilježen je kod cijena najamnina od 9,9 posto, usluga održavanja i popravki stanova od 7,9 posto, snabdijevanja vodom i komunalnim uslugama od 7,4 posto, zatim cijena u hotelima i restoranima od 7,1 posto, potom usluge rekreacije od 5,6 posto, prevoza 4,5 posto, zdravstva 3,3 posto i tako dalje. Prosječni godišnji pad cijena u maju 2024. godine zabilježen je kod audiovizelne, foto i informatičke opreme od 7 posto te kod cijena električne energije od 1,3 posto, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u FBiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2024. godine porasle su za 1,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, objavio je Federalni zavod za statistiku. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u RS, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2024. godine porasle su za 2,3 posto u odnosu na isti mjesec lani, objavio je Zavoda za statistiku RS.

Indeks potrošačkih cijena predstavlja mjeru promjena cijena proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljenja svojih ličnih potreba na ekonomskom teritoriju Bosne i Hercegovine. Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini izračunava se na osnovu reprezentativne liste proizvoda koju u 2024. godini čini 615 proizvoda. Za izračun indeksa potrošačkih cijena primjenjuju se ponderi koji se baziraju na podacima iz Ankete o potrošnji domaćinstava za 2015. godinu, navodi se u saopštenju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Promjena indeksa potošačkih cijena u posljednje vrijeme se iskazuje kao inflacija. Inflacija prema novoj definiciji predstavlja povećanje opšteg nivoa cijena roba i usluga, pri čemu se naglasak stavlja na opšte povećanju cijena a ne na povećanje cijene pojedinih artikala. Postoje različiti faktori koji mogu uticati na cijene ili inflaciju. Obično se navodi da je inflacija posljedica povećanja troškova proizvodnje ili povećanja potražnje za proizvodima i uslugama, međutim dva ključna faktora pokretanja inflacije su cijene energenata te ekspanzivna fiskalna i monetarna politika.

Međutim, prema modernoj monetarnoj teoriji, ali i prema staroj teoretskoj definiciji inflacije, prevashodni uzrok inflacije je ekspanzija novčane mase, odnosno povećana ponuda (odštampanog, emitovanog) novca u odnosu na istu količinu roba i usluga (više informacija US Broad Money Supply vs CPI).