Menu
RSS

Elektroprivreda povećala gubitak na 331 milion

Elektroprivreda BiH Sarajevo je prema korigovanom finansijskom ivještaju o poslovanju 2023. godinu završila sa 331 milion KM gubitka, a ne sa minusom od 140 miliona KM kako je to predstavljeno u prethodnom izvještaju, objavila je Uprava ove kompanije na press konferenciji održanoj u petak u Sarajevu. Direktor Elektroprivrede BiH (EP BiH) Sanel Buljubašić i ostatak Uprave ovog javnog preduzeća tvrde da je to je posljedica poslovanja u posljednjih nekoliko godina.

U prilog ovoj tvrdnji Buljubašić je izdvojio to da je i prethodna uprava EP BiH u januaru prošle godine pismom upozorila prethodnu Vladu Federacije BiH na poslovni gubitak od 91 milion KM te na očekivano smanjenje prihoda. Kao pozitivnom odlukom prethodne Uprave, dok je direktor ovog preduzeća bio Admir Andelija, to što je sukladno stručnim sugestijama smanjila ulaganja u rudnike za 50 miliona KM. Osim toga, kao pozitivnim rezultatom je naveo to što su prošle godine smanjeni troškovi poslovanja za 16 miliona KM.

Buljubašić smatra da su problemi počeli 2009. godine, kada su rudnici postali dio koncerna EP BiH. Ovu konstataciju je argumentirao podatkom da su gubici rudnika 2009. iznosili 39 miliona KM dok su prošle godine su iznosili 117 miliona KM. Kako je Buljubašić istakao, akumulirani gubitak rudnika od 2009. do 2023. iznosi više od milijardu KM. Izdvojio je i to da je prije u prosjeku bilo 2.000 gigavat sati (GWh) struje viška, a da je sada 50 gigavat sati struje viška.

Kao jedan od uzroka za to je istakao nedovoljnu proizvodnju uglja u rudnicima. Mišljenja je da se navedenim podatkom negira tvrdnja da aktuelna uprava ne zna prodati višak struje. Napomenuo je da su ovi gubici napravljeni u rudnicima Kreka, Zenica i Gračanica, a da ostali rudnici u koncernu pozitivno posluju. Naglasio je da su, kako je izjavio, nezavisni procjenitelji sugerisali Elektroprivredi smanjenje ulaganja u rudnike za 117 miliona KM.

Subašić negira i navode o "uhljebljavanju" 450 radnika. Kako je kazao, i kada se zapošljava u ovom preduzeću, prvenstveno je to u proizvodnji, gdje nedostaje radnika. Međutim, kako je direktor EP BiH Buljubašić zaključio, rudnici su se probudili i potrebni su do 2050. godine, odnosno tokom energetske tranzicije sa fosilne energije na obnovljive izvore energije. Uvjerava da je preduzeće bilo primorano na poskupljenje struje i zbog toga što je poskupjelo skoro sve ono što je potrebno za njenu proizvodnju.

Odmah nakon ove press konferencije Elektroprivrede BiH javnosti se obratila Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) koja je od nadležnih pravosudnih organa zatražila da hitno provedu istragu i utvrde kako je nastao gubitak od 331 milion KM u poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH Sarajevo. "Pozivamo Tužilaštvo da reaguju i spriječi dalje uništavanje ovog državnog preduzeća.